(၂၁.၄.၂၀၁၃)နေ့ (၁၄၁)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်” (နံနက်ပိုင်း)

(၂၁.၄.၂၀၁၃)နေ့ (၁၄၁)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်” (ညနေပိုင်း)

(၂၆.၅.၂၀၁၃)နေ့ (၁၄၆)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော “ဝိပလ္လာသတရား”

(၂၆.၅.၂၀၁၃)နေ့ (၁၄၆)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်”

(၉.၆.၂၀၁၃)နေ့ (၁၄၈)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်” (နံနက်ပိုင်း)

(၉.၆.၂၀၁၃)နေ့ (၁၄၈)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော “ဉာဏ်ဦးစီးအလှူတရားတော်”

(၁၆.၆.၂၀၁၃)နေ့ (၁၄၉)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော “မာဂဏ္ဍီဝတ္ထုနှင့် ခနီ ္တ အကျိုးပြတရားတော်” အမှတ် (၁)

(၁၆.၆.၂၀၁၃)နေ့ (၁၄၉)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော “မာဂဏ္ဍီဝတ္ထုနှင့် ခနီ ္တ အကျိုးပြတရားတော်” အမှတ် (၂)

(၃၀.၆.၂၀၁၃)နေ့ (၁၅၁)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော “ချမ်းသာလေးပါး  တရားတော်”

(၃၀.၆.၂၀၁၃)နေ့ (၁၅၁)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော “မိုးမစိုးပါစေနဲ့  တရားတော်”

(၂၅.၈.၂၀၁၃)နေ့ (၁၅၈)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (နံနက်ပိုင်း)

(၂၅.၈.၂၀၁၃)နေ့ (၁၅၈)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (ညနေပိုင်း)

(၁.၉.၂၀၁၃)နေ့ (၁၅၉)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (နံနက်ပိုင်း)

(၁.၉.၂၀၁၃)နေ့ (၁၅၉)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (ညနေပိုင်း)

(၈.၉.၂၀၁၃)နေ့ (၁၆၀)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (ညနေပိုင်း)

(၂၂.၉.၂၀၁၃)နေ့ (၁၆၂)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (နံနက်ပိုင်း)

(၂၂.၉.၂၀၁၃)နေ့ (၁၆၂)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (ညနေပိုင်း)

(၂၉.၉.၂၀၁၃)နေ့ (၁၆၃)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (နံနက်ပိုင်း)

(၂၉.၉.၂၀၁၃)နေ့ (၁၆၃)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (ညနေပိုင်း)

(၆.၁၀.၂၀၁၃)နေ့ (၁၆၄)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (နံနက်ပိုင်း)

(၆.၁၀.၂၀၁၃)နေ့ (၁၆၄)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (ညနေပိုင်း)

(၁၃.၁၀.၂၀၁၃)နေ့ (၁၆၅)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (နံနက်ပိုင်း)

(၁၃.၁၀.၂၀၁၃)နေ့ (၁၆၅)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (ညနေပိုင်း)

(၂၀.၁၀.၂၀၁၃)နေ့ သစ္စာပါမရမီ ပဉ္စမအကြိမ် မဟာဘုံကထိန် ပွဲတော် ဟောကြားတော်မူသော “ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း အနုမောဒနာ တရားတော်”

(၂၇.၁၀.၂၀၁၃)နေ့ (၁၆၆)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (နံနက်ပိုင်း)

(၂၇.၁၀.၂၀၁၃)နေ့ (၁၆၆)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်း တွင် ဟောကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် ” (ညနေပိုင်း)

(၅.၁၁.၂၀၁၃) ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဇယတိဿနှင့် စင်ကာပူ ဒကာ ဒကာမများ တောရွာကျောင်းငါးကျောင်းအတွက် စုပေါင်းလှူဒါန်းသည့်ကျောက်ဖြူ ဆင်ဘုတ်ကထိန်အလှူတော်

(၁၇.၁၂.၂၀၁၃) ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့ ဓမ္မခရီးစဉ် မှတ်တမ်း

(၃၀.၁.၂၀၁၄) (၃)ရက်တာ အချိန်ပြည့် မိုးကုတ်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားခန်း ဖွင့်ပွဲနှင့် သိမ်ဆင်းလောင်းပွဲ

(၃၁.၂.၂၀၁၄)တွင် သစ္စာပါရမီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော (၃)ရက်တာ တရားစခန်း ပထမနေ့ မှတ်တမ်း

(၁.၂.၂၀၁၄)တွင် သစ္စာပါရမီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော (၃)ရက်တာ တရားစခန်း ဒုတိယနေ့ နံနက်ခင်း မှတ်တမ်း

(၁.၂.၂၀၁၄)တွင် သစ္စာပါရမီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော (၃)ရက်တာ တရားစခန်း ဒုတိယနေ့ ညနေခင်း မှတ်တမ်း

(၂၆.၁.၂၀၁၄)နေ့ (၁၇၉)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ အလုပ်ပေးတရားစခန်းတွင် ဟောာကြားတော်မူသော “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်းတရားတော်”

ဒေါက်တာ အရှင်ဇယတိဿ၏ (ဝိဇာတ)မွေးနေ့မင်္ဂလာနှင့် (၁၈၄)ကြိမ်မြောက် တစ်နေ့တာ မိုးကုတ်ဝိပဿအလုပ်ပေးတရားစခန်း ကြည်နူးပီတိဖြစ်ဖွယ်ရာ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပုံရိပ်လွှာများ

သစ္စာပါရမီကျောင်း စင်္ကာပူ  ဆဌမကြိမ်မြောက် ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်ပွဲ အနုမောဒနာတရားတော်။ ၂၀ ရက် ဇူလိုင်လ ၂၀၁၄

သစ္စာပါရမီ ဓမ္မရိပ်သာကျောင်း၏ ဆဌမအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်းတော်မြတ် ကပ်လှူပွဲအခမ်းအနား
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၀)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့

 

 

 

 

 

 

ဓမ္မဆုံးမစာများ

မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအာင် စိတ်ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန့်တော်မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ဗုဒ္ဓဘာသာခြေခံ

*အမည်- (သိဒ္ဓတ္ထ) ဂေါတမ

*ခမည်းတော် – သုဒ္ဓေါဒန ဂေါတမ မင်းကြီး

*မယ်တော် – မိဖုရား မဟာ မာယာ (မွေးဖွားပြီး ခုနှစ်ရက်အကြာတွင်သေဆုံးသည်)

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Thitsarparami App

သစ္စာပါရမီ Andorid App အသစ်အား Play Store အကောင့်မရှိသူများ ဒေါင်းလိုပါက အောက်ပါပုံအားနှိပ်ပါ