ဟဲသိမ်ပတ္တမြားတောင်ဓမ္မရိပ်သာဆရာတော် ဦးကောဝိဒ ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များစုစည်းမှု့ MP3

၀၁။ ဘုရားရှိခိုး မေတ္တာပို့
၀၂။ မေတ္တာ အာသီတ
၀၃။ အောင်ဂါထာ
၀၄။ တရားအားထုတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်

ရန်ကုန်မြို့၊အလုံမြို့နယ်၊သာသနာ့အလင်းရောင် ဓမ္မာရုံတွင် ဟောကြားတော်မူအပ်သော (၁၀)ရက် အလုပ်ပေးတရားစခန်း တရားတော်များ

၁။ လွတ်မြောက်ရေး ကျင့်စဉ် (၂၃.၁.၂၀၁၈)
၂။ အမြင်ရှင်းစေရေး (၂၄.၁.၂၀၁၈)AM
၃။ သစ္စာဒေသနာ – ၁ (၂၅.၁.၂၀၁၈)AM
၄။ သစ္စာဒေသနာ – ၂ (၂၆.၁.၂၀၁၈)AM
၅။ သစ္စာဒေသနာ – ၃ (၂၇.၁.၂၀၁၈)AM
၆။ သစ္စာဒေသနာ – ၄ (၂၈.၁.၂၀၁၈)AM
၇။ သစ္စာဒေသနာ – ၅ (၂၈.၁.၂၀၁၈)PM
၈။ သစ္စာဒေသနာ – ၆ (၂၉.၁.၂၀၁၈)AM
၉။ သစ္စာဒေသနာ – ၇ (၂၉.၁.၂၀၁၈)PM
၁၀။ သစ္စာဒေသနာ – ၈ (၃၀.၁.၂၀၁၈)AM
၁၁။ သစ္စာဒေသနာ – ၉ (၃၀.၁.၂၀၁၈)PM
၁၂။ သစ္စာဒေသနာ – ၁၀ (၃၁.၁.၂၀၁၈)AM
၁၃။ သစ္စာဒေသနာ – ၁၁ (၃၁.၁.၂၀၁၈)PM
၁၄။ သစ္စာဒေသနာ – ၁၂ (၁.၂.၂၀၁၈)AM
၁၅။ အယူကင်း အမြင်ရှင်းမှ လွတ်မြောက်မယ် (၁.၂.၂၀၁၈)PM
၁၆။ ဘဝအရေး အဖြေရှာ (၂၇.၁.၂၀၁၈)4PM

ဝိပဿနာ အလုပ်ပေးတရားတော်များ
၀၅။ ဝီရိယနှင့်ဆက်စပ်သည့် အလုပ်ပေး
၀၆။ ဝင်လေ၊ထွက်လေတစ်ခုတည်းမတူညီမှုအကဲခတ်
၀၇။ သမာဓိ
၀၈။ သမ္မာသင်္ကပ္ပနှင့်ဆက်စပ်သည့် အလုပ်ပေး
၀၉။ သမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့်ဆက်ဆပ်သည့် အလုပ်ပေး
၁၀။ အနိစ္စလက္ခဏာမှဒုက္ခလက္ခဏဉာဏ်ရှုခြင်း
၁၁။ နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်
၁၂။ ဒုက္ခလက္ခဏာမှအနတ္တလက္ခဏာ စတင်ထင်လာပုံ
၁၃။ ကာယနုပဿနာမှစိတ္တာနုပဿနာကူးရှုနည်း
၁၄။ စိတ္တာနုပဿနာကိုအနတ္တလက္ခဏာထင်အောင်ရှုနည်း
၁၅။ အနတ္တဒေသနာ
၁၆။ ရုပ်နာမ်သင်္ခါရတို၏အနတ္တဖြစ်ပုံ
၁၇။ စိတ္တာနုပဿနာနှင့်ပတ်သက် အနတ္တဉာဏ်အမြင်မှ သစ္စာဆီသို့
၁၈။ သစ္စာ
၁၉။ သစ္စာ လေးပါး
၂၀။ အာနာပါနရှုပွားနည်း
၂၁။ ဝိပဿနာရှုမှတ်ရမည့်အာရုံသုံးမျိုး
၂၂။ ဝိပဿနာမှလက္ခဏာသုံးပါးထင်အောင်ရှုနည်း
၂၃။ ဝိပဿနာရှုကွက်သုံးမျိုးရှာနည်း
၂၄။ ဝိပဿနာ နှင့်ဆက်စပ်သည့်အလုပ်ပေး
၂၅။ သမ္မာသင်္ကပ္ပ ဝိပဿနာရှုရန်ရှုကွက်ရှာနည်း
၂၆။ သမ္မာသင်္ကပ္ပ ပိဋကသုံးပုံနှင့်သီလ သမာဓိပညာရှင်းပြ
၂၇။ စိတ္တာနုပဿနာနှင့််ဆက်စပ်သည့်အကြောင်း
၂၈။ အနတ္တဉာဏ်အမြင်မှ သစ္စာဆီသို့
၂၉။ အနတ္တနုပဿနာဉာဏ်
၃၀။ အနတ္တလက္ခဏာကိုအခြေခံပြီးကာယနုပဿနာမစိတ္တာနုပဿနာကိုရှုပွားအားထုတ်ခြင်း
၃၁။ ညှိယူခြင်း ဉာဏ်စွမ်းအားဖြစ်ဖို့အဓိက
၃၂။ နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ဖြင့်လက္ခဏာဉာဏ်ထင်အောင်ရှုသိရေး
၃၃။ ၁၅ရက်အတွင်းပြောခဲ့သမျှပြန်စမ်းစစ်
၃၄။ ဥဒယဗယဉာဏ်
၃၅။ ဝိညာဏက္ခန္ဓာနှင့်ဆက်စပ်သည့် အလုပ်ပေး
၃၆။ သင်္ခ ါရ၊သဘာဝ၊အနိစ္စတရားနှင့် ဆက်စပ်သည့် အလုပ်ပေး
၃၇။ ဝေဒနာနုပဿနာ၊အနတ္တဒေသနာနှင့်ဆက်စပ်သည့် အလုပ်ပေး
၃၈။ သမာဓိ ၃ မျိုး
၃၉။ သမာဓိ (အာနာပါနကမဌာန်းအကြောင်းရှင်းပြ)
၄၀။ သမာဓိ ထူထောင်နည်း(၁)
၄၁။ သမာဓိ ထူထောင်နည်း(၂)
၄၂။ သမာဓိ ထူထောင်နည်း(၃)
၄၃။ သမာဓိ ထူထောင်နည်း(၄)
၄၄။ အနိစ္စ လက္ခဏာရှုနည်း-၁
၄၅။ အနိစ္စ လက္ခဏာရှုနည်း-၂
၄၆။ အနိစ္စ လက္ခဏာရှုနည်း-၃
၄၇။ အနိစ္စ လက္ခဏာရှုနည်း-၄
၄၈။ အနိစ္စ လက္ခဏာရှုနည်း-၅
၄၉။ ဒုက္ခ လက္ခဏာရှုနည်း-၁
၅၀။ ဒုက္ခ လက္ခဏာရှုနည်း-၂
၅၁။ ဒုက္ခ လက္ခဏာရှုနည်း-၃
၅၂။ ဒုက္ခ လက္ခဏာရှုနည်း-၄
၅၃။ ဒုက္ခ လက္ခဏာရှုနည်း-၅
၅၄။ အနတ္တ လက္ခဏာရှုနည်း-၂
၅၅။ အနတ္တ လက္ခဏာရှုနည်း-၃
၅၆။ အနတ္တ လက္ခဏာရှုနည်း-၄
၅၇။ အနတ္တ လက္ခဏာရှုနည်း-၅
၅၈။ အနတ္တ လက္ခဏာရှုနည်း-၆
၅၉။ သတိ ဝီရိယနှင့်ပတ်သက်သည့် အလုပ်ပေး-၁
၆၀။ သတိ ဝီရိယနှင့်ပတ်သက်သည့် အလုပ်ပေး-၂
၆၁။ သတိ ဝီရိယနှင့်ပတ်သက်သည့် အလုပ်ပေး-၃
၆၂။ သတိ ဝီရိယနှင့်ပတ်သက်သည့် အလုပ်ပေး-၄
၆၃။ သတိ ဝီရိယနှင့်ပတ်သက်သည့် အလုပ်ပေး-၅
၆၄။ သတိ ဝီရိယနှင့်ပတ်သက်သည့် အလုပ်ပေး-၆
၆၅။ သတိ ဝီရိယနှင့်ပတ်သက်သည့် အလုပ်ပေး-၇
၆၆။ သတိနှင့်စက်စပ်သည့်အကြောင်း
၆၇။ သတိနှင့်ဆက်စပ်သည့် အလုပ်ပေး

(၁၀)ရက်အလုပ်ပေးတရားစခန်းတရားတော်များ
၆၈။ သတိနှင့်ဆက်စပ်သည့် အလုပ်ပေး
၆၉။ ဝီရိယနှင့်ဆက်စပ်သည့် အလုပ်ပေး
၇၀။ သမာဓိနှင့်ဆက်ဆပ်သည့် အလုပ်ပေး
၇၁။ သမ္မာသင်္ကပ္ပနှင့်ဆက်စပ်သည့် အလုပ်ပေး
၇၂။ သမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့်ဆက်ဆပ်သည့် အလုပ်ပေး
၇၃။ အနိစ္စာနုပဿနာဉာဏ်၊ဒုက္ခာနုပဿနာဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ်သည့် အလုပ်ပေး
၇၄။ အနတ္တာနုပဿနာဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ်သည့် အလုပ်ပေး
၇၅။ ဝိညာဏက္ခန္ဓာနှင့်ဆက်စပ်သည့် အလုပ်ပေး
၇၆။ သင်္ခ ါရ၊သဘာဝ၊အနိစ္စတရားနှင့် ဆက်စပ်သည့် အလုပ်ပေး
၇၇။ ဝေဒနာနုပဿနာ၊အနတ္တဒေသနာနှင့်ဆက်စပ်သည့် အလုပ်ပေး

ဟဲသိမ်ပတ္တမြားတောင်(ရက်-၃၀)၂၀၁၆ တရားစခန်းတရားတော်များ
၇၈။ မသေခင် သိအောင်လုပ်
၇၉။ အမှန်သ်ဖို့ စင်ချဉ်ခြင်း
၈၀။ ဒိဋ္ဌိကိလေသာအရင်ဖယ်ရမှာ-၁
၈၁။ ဒိဋ္ဌိကိလေသာအရင်ဖယ်ရမှာ-၂
၈၂။ ဒိဋ္ဌိကိလေသာအရင်ဖယ်ရမှာ-၃
၈၃။ ခန္ဓာအရှိကို ဉာဏ်နဲ့သိ
၈၄။ မဂ္ဂင်ပွားမှ မြင်မှန်ရ
၈၅။ အရှိကိုအရှိအတိုင်းသိတာ ဝိပဿနာ
၈၆။ အရှိကိုအရှိအတိုင်းသိတာ ဝိပဿနာ-၂
၈၇။ အရှိကို အရှိအတိုင်းသိတာ ဝိပသနာ-၃
၈၈။ အရှိကို အရှိအတိုင်းသိတာ ဝိပသနာ-၄
၈၉။ အရှိကို အရှိအတိုင်းသိတာ ဝိပသနာ-၅
၉၀။ အရှိကို အရှိအတိုင်းသိတာ ဝိပသနာ-၆
၉၁။ ဝိပသနာနှင့်ဆက်စပ်သည့်အကြောင်း
၉၂။ အရိုးဆုံးမြင်မှ အရှင်းဆုံးဖြစ်မယ်
၉၃။ ဘာဝနာလေးဆယ်-၁
၉၄။ ဘာဝနာလေးဆယ်-၂
၉၅။ ဘာဝနာလေးဆယ်-၃
၉၆။ ဘာဝနာလေးဆယ်-၄
၉၇။ ဘာဝနာလေးဆယ်-၅
၉၈။ ဘာဝနာလေးဆယ်-၆
၉၉။ ဘာဝနာလေးဆယ်-၇
၁၀၀။ ဘာဝနာလေးဆယ်-၈
၁၀၁။ ဘာဝနာလေးဆယ်-၉
၁၀၂။ ဘာဝနာလေးဆယ်- ၁၀
၁၀၃။ ဘာဝနာလေးဆယ်-၁၁
၁၀၄။ အနတ္တဒေသနာ-၁
၁၀၅။ အနတ္တဒေသနာ-၂
၁၀၆။ ပန်းတိုင်

ဟဲသိမ်ပတ္တမြားတောင်(၄၅-ရက်)၂၀၁၅ တရားစခန်းတရားတော်များ
၁၀၇။ ရခဲလို့ အလွဲမသုံးလိုက်ပါနဲ့
၁၀၈။ စီစစ်မှုဖြင့်ရှာဖွေခြင်း-၁
၁၀၉။ စီစစ်မှုဖြင့်ရှာဖွေခြင်း-၂
၁၁၀။ စီစစ်မှုဖြင့်ရှာဖွေခြင်း-၃
၁၁၁။ စီစစ်မှုဖြင့်ရှာဖွေခြင်း-၄
၁၁၂။ ပညတ်နဲ့ပရမတ်-၁
၁၁၃။ ပညတ်နဲ့ပရမတ်-၂
၁၁၄။ အမှန်တရားသိမြင်ရေး-၁
၁၁၅။ အမှန်တရားသိမြင်ရေး-၂
၁၁၆။ အမှန်တရားသိမြင်ရေး-၃
၁၁၇။ အမှန်တရားသိမြင်ရေး-၄
၁၁၈။ အမှန်တရားသိမြင်ရေး-၅
၁၁၉။ အမှန်တရားသိမြင်ရေး-၆
၁၂၀။ ဝိပ္ပလ္လာသ အကြောင်း-၁
၁၂၁။ ဝိပ္ပလ္လာသ အကြောင်း-၂
၁၂၂။ အကြောင်းအကျိုးဖြစ်စဉ်-၁
၁၂၃။ အကြောင်းအကျိုးဖြစ်စဉ်-၂
၁၂၄။ ရုပ်နာမ်တို့၏အကြောင်းအကျိုးဆက်ပုံ-၁
၁၂၅။ ရုပ်နာမ်တို့၏အကြောင်းအကျိုးဆက်ပုံ-၂
၁၂၆။ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်နိဒါန်း
၁၂၇။ ပီဋနတ္ထ(နှိပ်စက်ခြင်းအနက်)
၁၂၈။ သင်္ခတတ္ထ( ပြုပြင်စီရင်အပ်တဲ့အနက်)
၁၂၉။ သန္တာပတ္ထ(ပူလောင်ခြင်း အနက်)
၁၃၀။ ဝိပရိဏာမတ္ထ( ဖောက်ပြန်ခြင်းအနက်)
၁၃၁။ အာယူဟနတ္ထ(ဒုက္ခကိုဖြစ်စေခြင်း)-၁
၁၃၂။ အာယူဟနတ္ထ(ဒုက္ခကိုဖြစ်စေခြင်း)-၂
၁၃၃။ နိဒါနတ္ထ(အကြောင်း)
၁၃၄။ သံယောဂတ္ထ(ယှဉ်စေခြင်းအနက်)
၁၃၅။ ပလိဗောဓတ္ထ(တားမြတ်ပိတ်ပင်ခြင်းအနက်)
၁၃၆။ နိဿရဏတ္ထ(လွတ်မြောက်ခြင်းအနက်)
၁၃၇။ ဝိဝေကတ္ထ( ကင်းစိတ်ခြင်းအနက်)
၁၃၈။ အမတတ္ထ
၁၃၉။ အသင်္ခတ္ထ(မပြုပြင်အပ်သောအနက်)-၂
၁၄၀။ နိယျာနတ္ထ(သံသရာလွတ်မြောက်)
၁၄၁။ ဟေတွတတ္ထ
၁၄၂။ ဒသနတ္ထ(မြင်ခြင်းအနက်)
၁၄၃။ အဓိပတေတ္ထ(အစိုးရခြင်းအနက်)
၁၄၄။ ကြားနာရလျှင်သိဉာဏ်ဝင်
၁၄၅။ အမှားဖယ်မှ အမှန်သိမယ် -၁
၁၄၆။ အမှားဖယ်မှ အမှန်သိမယ် -၂
၁၄၇။ အမှားဖယ်မှ အမှန်သိမယ် -၃
၁၄၈။ အမှားဖယ်မှ အမှန်သိမယ် -၄
၁၄၉။ အမှားဖယ်မှ အမှန်သိမယ် -၅
၁၅၀။ အမှားဖယ်မှ အမှန်သိမယ် -၆
၁၅၁။ အမှားဖယ်မှ အမှန်သိမယ် -၇
၁၅၂။ အစွဲဖျက်မှကံပျက်မယ်-၁
၁၅၃။ အစွဲဖျက်မှကံပျက်မယ်-၂
၁၅၄။ ရုန်းထွက်နိုင်မှ လွတ်မြောက်မယ် -၁
၁၅၅။ ရုန်းထွက်နိုင်မှ လွတ်မြောက်မယ်-၂

ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုပ်ပေးတရားတော်များ
၁၅၆။ နီဝရဏ
၁၅၇။ အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနည်း
၁၅၈။ သမာဓိရှိမှဉာဏ်ဖြစ်မယ်
၁၅၉။ ပညတ်ကိုခွာပရမတ်ကိုရှာ
၁၆၀။ ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့လမ်းလျှောက်စို့-၁
၁၆၁။ ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့လမ်းလျှောက်စို့-၂
၁၆၂။ နည်းလမ်းမှန်ကချမ်းသာရ-၁
၁၆၃။ နည်းလမ်းမှန်ကချမ်းသာရ-၂
၁၆၄။ အမှန်အရှိကိုဉာဏ်ဖြင့်သိမယ်
၁၆၅။ မဂ္ဂင်တို့ရဲ့ စွမ်းအား
၁၆၆။ သတိထားရမဲ့နေရာ
၁၆၇။ မဂ်ရနိုင်ကြောင်းအင်္ဂ ါများ
၁၆၈။ အင်္ဂ ါပြည့်မှ မဂ်ဉာဏ်ရ
၁၆၉။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဉာဏ်အသိ
၁၇၀။ ခန္ဓာအစိုင်အခဲကိုဉာဏ်နှင့်ဖြိုခွဲမယ်
၁၇၁။ ဝိပ္ပလ္လာသတရားမှသည် လက္ခဏာဉာဏ်သို့
၁၇၂။ အရှိကိုသိမှ ငါစွဲပြုတ်မယ်
၁၇၃။ သင်္ခါရ။ဒုက္ခ မြင်အောင်ပြ
၁၇၄။ ပုံသဏ္ဍာန်ပျောက်မှ အစွဲပြုတ်မယ်
၁၇၅။ အနတ္တ နိဒါန်း
၁၇၆။ ဘဝထဲမှာလမ်းခွဲရှာ
၁၇၇။ လမ်းစဉ်အတိုင်းလျှောက်ရင် ပန်းတိုင်ရောက်မယ်
၁၇၈။ အနတ္တ ဒေသနာ-၁
၁၇၉။ အနတ္တ ဒေသနာ-
၁၈၀။ အနတ္တ ဒေသနာ-၃
၁၈၁။ အနတ္တ ဒေသနာ-၄
၁၈၂။ အနတ္တ ဒေသနာ-၅
၁၈၃။ ဉာဏ်မြင်ရှင်းမှ အနတ-၁
၁၈၄။ ဉာဏ်မြင်ရှင်းမှ အနတ-၂
၁၈၅။ ယောနိသောမနသိကာရ
၁၈၆။ အနိစ္စစသည်လကနာရေးသုံးပါး
၁၈၇။ ကိလေသာမှီရာ စိတ်ကိုသိရမှာ
၁၈၈။ ရောဂါပျောက်ဖို့ဆေးသောက်စို့
၁၈၉။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိမှလွတ်လပ်မယ်
၁၉၀။ ပြည့်စုံချင်ရင် အနီးဆုံးကိုကြည့်ပြီးနေတတ်ရမယ်
၁၉၁။ အစွဲကင်းစင် အမှန်မြင်-၁
၁၉၂။ အစွဲကင်းစင် အမှန်မြင်-၂
၁၉၃။ ဓမ္မစကြာဒေသနာ
၁၉၄။ ဘဝင်မနောဇောမနော
၁၉၅။ လွတ်လမ်းကိုရှာဖွေခြင်း
၁၉၆။ အစွဲကင်းစင် အမှန်မြင်-၁
၁၉၇။ အစွဲကင်းစင် အမှန်မြင်-၂
၁၉၈။ တရားအားထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်အကြောင်းအရာများ
၁၉၉။ ကံဆက်ပုံနှင့်ကံဆက်ပုံ
၂၀၀။ သံသရာစက်ရဟတ်အလည်ရပ်
၂၀၁။ ဒိဋ္ဌိခွာကြည့်အမှန်သိ
၂၀၂။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်နိဒါန်း
၂၀၃။ အဝိဇ္ဇာကြောင့် သံသရာလည်ပုံ
၂၀၄။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်ကို အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာဆွဲလည့်ပုံ
၂၀၅။ သခ်ါရပစ္စယာ ဝိညာဏံ
၂၀၆။ ဒုက္ခကိုဘယ်သူပြုသလဲ-၁
၂၀၇။ ဝိညာဏပစ္စယာနာမရူပံ
၂၀၈။ ဒုက္ခ ကိုဘယ်သူပြုသလဲ-၂
၂၀၉။ မြင်စိတ်ကြားစိတ် အာယတနဖြတ်နည်း
၂၁၀။ ဝါဒနာစရိုက်ပြောင်းနည်း
၂၁၁။ ရုပ်နှင့်နာမ်ဆက်စပ်ဖော်ထုတ်ပေးသောတရား
၂၁၂။ ဝေဒနာပေါ်မှာ အဖြေရှာ
၂၁၃။ မနာယတန
၂၁၄။ ခန္ဓာငါးပါးဆက်စပ်ပုံ
၂၁၅။ ထပ်မသေချင်ရင် တဏှာသိအောင်လုပ်
၂၁၆။ ချစ်ခင်နှစ်သက်နေတာ
၂၁၇။ ဘဝအဓိပ္ပါယ် တွေ့အောင်ရှာ
၂၁၈။ သိကြားဗြဟ္မာဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ကြောင်း
၂၁၉။ ဘုံသံသရာလည်ပုံ ဖြတ်ပုံ
၂၂၀။ သေခြင်းသိလျှင် လွတ်လပ်မယ်
၂၂၁။ သစ္စာသိမှ မဂ်ဉာဏ်ရ
၂၂၂။ သစ္စာနိဒါန်း
၂၂၃။ ဒုက္ခ သခ်ါတဋ္ဌော
၂၂၄။ ဒုက္ခ သစ္စာ သန္တာပတ္ထ
၂၂၅။ သစ္စာ ဝိပရိနာမဋ္ဌော
၂၂၆။ ဒုက္ခ သစ္စာ ခြုံငုံဖော်ပြခြင်း
၂၂၇။ သတိနှင့်စက်စပ်သည့်အကြောင်း
၂၂၈။ သမာဓိနှင့်စက်စပ်သည့်အကြောင်း
၂၂၉။ သဒ္ဓါ သီလနှင့်ဆက်စပ်သည့်အကြောင်း
၂၃၀။ သမ္မာသင်္ကပ္ပ နှင့်ဆက်စပ်သည့်အကြောင်း
၂၃၁။ ဒိဋ္ဌိခွာနည်း တရားတော်
၂၃၂။ ပညတ်ခွာနည်း တရားတော်
၂၃၃။ ခန္ဓာမှာကျေနပ်မှုတွေ့အောင်ရှာ
၂၃၄။ ဒုက္ခရှုမှ ကိလေသာပါး
၂၃၅။ ခန္ဓာ ကိလေသာ ဉာဏ်-၁
၂၃၆။ ခန္ဓာ ကိလေသာ ဉာဏ်-၂

ပဋ္ဌာန်းတရားတော်များ
၂၃၇။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၁
၂၃၈။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၂
၂၃၉။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၃
၂၄၀။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၄
၂၄၁။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၅
၂၄၂။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၆
၂၄၃။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၇
၂၄၄။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၈
၂၄၅။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၉
၂၄၆။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၁၀
၂၄၇။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၁၁
၂၄၈။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၁၂
၂၄၉။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၁၃
၂၅၀။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၁၄
၂၅၁။ ပဌာန်းတရားတော်များ-၁၅

ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်အလုပ်ပေးတရားတော်များ
၂၅၂။ အခြေခံဝိပဿနာတရား
၂၅၃။ နိဝရဏ
၂၅၄။ အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းနည်း
၂၅၅။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်အလုပ်ပေး -၁
၂၅၆။ ဒိဋ္ဌိကိလေသာအရင်ဖယ်ရမှာ
၂၅၇။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်အလုပ်ပေး-၂
၂၅၈။ ကာယနုပဿနာ
၂၅၉။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်အလုပ်ပေး-၁
၂၆၀။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်အလုပ်ပေး-၂
၂၆၁။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်အလုပ်ပေး-၃
၂၆၂။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်အလုပ်ပေး-၄
၂၆၃။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်အလုပ်ပေး-၅
၂၆၄။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်အလုပ်ပေး-၆
၂၆၅။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်အလုပ်ပေး-၇
၂၆၆။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်အလုပ်ပေး-၈
၂၆၇။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်အလုပ်ပေး-၉
၂၆၈။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်အလုပ်ပေး-၁၀

ဟဲသိမ်ပတ္တမြားတောင်( ၉-ကြိမ်မြောက်)တရားစခန်းတရားတော်များ
၂၆၉။ အရေးကြီးတာအရင်လုပ်
၂၇၀။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှ အောင်ပွဲရ -၁
၂၇၁။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှ အောင်ပွဲရ -၂
၂၇၂။ အဆုံးအမရဲ့ တန်ဖိုး
၂၇၃။ သြဂလေးဖြာ လွတ်မြောက်ရာ
၂၇၄။ အရှုပ်ထဲမှ ရှင်းအောင်နေ
၂၇၅။ ရှုပ်တာရှင်းမှ လွတ်လပ်မယ်
၂၇၆။ သောကကင်းပြတ် အငြိမ်းဓာတ်
၂၇၇။ သူလိုလူမှ လူချမ်းသာ
၂၇၈။ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ
၂၇၉။ အပါယ်တံခါးပိတ် နိဗ္ဗာန်တံခါးဖွင့်
၂၈၀။ ပညတ်ခွာ ပရမတ်ရှာ
၂၈၁။ ဒိဋ္ဌိနှင့်ဆက်ဆပ်သည့် တရား
၂၈၂။ သမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့်ဆက်စပ်သည့်တရား
၂၈၃။ နှလုံးသွင်းမှန်မှ ဉာဏ်ဖြစ်မယ်
၂၈၄။ အသေလွတ်ရာလမ်းကြောင်းရှာ
၂၈၅။ ခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်နဲ့သိ
၂၈၆။ သစ္စာလေးပါးမြတ်တရား
၂၈၇။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်ဒေသနာ

ဟဲသိမ်ပတ္တမြားတောင်( ၁၀-ကြိမ်မြောက်)တရားစခန်းတရားတော်များ
၂၈၈။ ကံဇာတ်ဆရာ စေညွှန်းရာ
၂၈၉။ ကံလမ်းမှသည် ဉာဏ်လမ်းဆီသို့- ၁
၂၉၀။ ကံလမ်းမှသည် ဉာဏ်လမ်းဆီသို့-၂
၂၉၁။ ကံလမ်းမှသည် ဉာဏ်လမ်းဆီသို့ -၃
၂၉၂။ လှည့်စားခြင်းမှ လွတ်မြောက်သူ
၂၉၃။ အခက်အခဲတွေ့မှ အပြေင်းအလဲဖြစ်မယ်
၂၉၄။ တရားအားမထုတ်ခင်ကိလေသာကို မှာအရင်ပယ်ရမှာ ၁
၂၉၅။တရားအားမထုတ်ခင်ကိလေသာကို မှာအရင်ပယ်ရမှာ -၂
၂၉၆။ တရားအားမထုတ်ခင်ကိလေသာကို မှာအရင်ပယ်ရမှာ -၃
၂၉၇။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပာဒ်ဒေသနာ
၂၉၈။ အနတ္တ လမ်းစ
၂၉၉။ သံသရာစက်ရဟပ်အလည်ရပ်ဖို့

ဟဲသိမ်ပတ္တမြားတောင်( ၁၁-ကြိမ်မြောက်)တရားစခန်းတရားတော်များ
၃၀၀။ အနမတဂ္ဂသံသရာ သိစရာ
၃၀၁။ အမြင်မှားကို ဖယ်ရှားခြင်း
၃၀၂။ ပညတ်ခွာပြီးပရမတ်ရှာ
၃၀၃။ နှလုံးသွင်းမှန်မှ အမှန်သိမယ်
၃၀၄။ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် ဒေသနာ-၁
၃၀၅။ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် ဒေသနာ-၂
၃၀၆။ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် ဒေသနာ-၃
၃၀၇။ အားကိုးရာရှာမလွဲကြစေနဲ့
၃၀၈။ သစ္စာလေးပါး ဒေသနာ
၃၀၉။ လမ်းစဉ်မှသည် ပန်းတိုင်ဆီသို့
၃၁၀။ ထေရ်မဟာနှင့်သာသနာ -၁
၃၁၁။ ထေရ်မဟာနှင့် သာသနာ -၂
၃၁၂။ ထေရ်မဟာနှင့် သာသနာ – ၃
၃၁၃။ ထေရ်မဟာနှင့် သာသနာ – ၄
၃၁၄။ ထေရ်မဟာနှင့် သာသနာ – ၅
၃၁၅။ ထေရ်မဟာနှင့် သာသနာ – ၆
၃၁၆။ လောဘကြီးက ရောဂါရ

ဟဲသိမ်ပတ္တမြားတောင်( ၁၂-ကြိမ်မြောက်)တရားစခန်းတရားတော်များ
၃၁၇။ သြဂလေးဖြာ လွတ်မြေက်ရာ
၃၁၈။ အရေးကြီးတာ အရင်လုပ်
၃၁၉။ လွတ်လမ်းကိုသာ တွေ့အောင်ရှာ
၃၂၀။ မှန်တာသိချင်အမှားပြင်
၃၂၁။ အမှန်သိဖို့
၃၂၂။ ခန္ဓာ့ဒုက္ခသိမှ လွတ်မြောက်မယ်
၃၂၃။ ဉာဏ်အမြင်ရှင်းမှ အနတ္တ

တမူးတရားစခန်းတရားတော်များ(၂၀၁၆)
၃၂၄။ အားကိုးရာ
၃၂၅။ သေခြင်းအသိနှင့် ရှင်သန်ခြင်း
၃၂၆။ စွမ်းရည်ပြည့်မှ အောင်ပွဲရ
၃၂၇။ လေ့ကျင့်နိုင်မှ ခိုင်ခံ့တယ်
၃၂၈။ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့်ဝိပဿနာတရား
၃၂၉။ သိမြင်ထားရင်စွန့်စားနိုင်တယ်
၃၃၀။ စွန့်လွတ်နိုင်မှ လွတ်လပ်မယ်-၁
၃၃၁။ စွန့်လွတ်နိုင်မှ လွတ်လပ်မယ်-၂
၃၃၂။ စွန့်လွတ်နိုင်မှ လွတ်လပ်မယ်-၃
၃၃၃။ အနတ္တ ဒေသနာ
၃၃၄။ စိတ်တစ်ခုကြည့် အားလုံးသိ
၃၃၅။ သစ္စာဒေသနာ-၁
၃၃၆။ သစ္စာဒေသနာ-၂
၃၃၇။ စွမ်းအားနှိမ့်သောစိတ်နှင့်စွမ်းအားမြင့်သောစိတ်
၃၃၈။ အမြင်များပြောင်းလဲခြင်း-၁
၃၃၉။ အမြင်များပြောင်းလဲခြင်း-၂
၃၄၀။ ဉာဏ်စဉ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်တရားတော်
၃၄၁။ နိဗ္ဗာန်နှင့်ဆက်ဆပ်သည့် တရား-၁
၃၄၂။ နိဗ္ဗာန်နှင့်ဆက်ဆပ်သည့် တရား-၂
၃၄၃။ အမှီကင်းမှ ရှင်းရှင်းလွတ်မယ်

တမူးတရားစခန်းတရားတော်များ(၂၀၁၇)
၃၄၄။ အခွင့်အရေးရှိသော ဘ၀
၃၄၅။ ဘဝစိတ်ချဖို့ အမြင်ရှင်းအောင်လုပ်ကြစို့ – ၁
၃၄၆။ ဘဝစိတ်ချဖို့ အမြင်ရှင်းအောင်လုပ်ကြစို့ -၂
၃၄၇။ ဘဝစိတ်ချဖို့ အမြင်ရှင်းအောင်လုပ်ကြစို့ – ၃
၃၄၈။ ဘဝစိတ်ချဖို့ အမြင်ရှင်းအောင်လုပ်ကြစို့ – ၄
၃၄၉။ အသေလွတ်ရာ နည်းလမ်းရှာ
၃၅၀။ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် ဒေသနာ
၃၅၁။ အနတ္တ ဒေသနာ
၃၅၂။ သစ္စာ ဒေသနာ -၁
၃၅၃။ သစ္စာ ဒေသနာ -၂
၃၅၄။ အခွင့်ကောင်းကို မလွန်ပါစေနဲ့
၃၅၅။ လွတ်မြောက်မှုကို ရှာဖွေခြင်း – ၁
၃၅၆။ လွတ်မြောက်မှုကို ရှာဖွေခြင်း -၂
၃၅၇။ လွတ်မြောက်မှုကို ရှာဖွေခြင်း – ၃
၃၅၈။ ကြိုက်တာလုပ် လုပ်တာရမယ် – ၁
၃၅၉။ ကြိုက်တာလုပ် လုပ်တာရမယ် -၂
၃၆၀။ ဘာသာထဲမှာ ဘဝပြဿနာအဖြေရှာ
၃၆၁။ လွတ်မြောက်မှုကိုရစေတာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာ

ရွှေမုဋ္ဌောတရားစခန်းတရားတော်များ(၂၀၁၅)
၃၆၂။ ရွှေးချယ်ခွင့်ရှိသူ
၃၆၃။ ဒိဋ္ဌိကင်းစင်အမှန်မြင်-၁
၃၆၄။ ဒိဋ္ဌိကင်းစင်အမှန်မြင်-၂
၃၆၅။ အသေလွတ်ရာ လမ်းကြောင်းရှာ
၃၆၆။ အမြင်ရှင်းမှ ရှင်းရှင်းမြင်မယ်
၃၆၇။ ဝဋ်ဘဝတိုတိုနိဗာန်ရလိုလျှင်
၃၆၈။ လွတ်ငြိမ်းမှုကိုတွေ့အောင်ရှာ-၁
၃၆၉။ လွတ်ငြိမ်းမှုကိုတွေ့အောင်ရှာ-၂
၃၇၀။ သစ္စာလေးဖြာမြတ်ဒေသနာ-၁
၃၇၁။ သစ္စာလေးဖြာမြတ်ဒေသနာ-၂
၃၇၂။ မသိရင်နှစ်မြုပ်နိုင်တယ်
၃၇၃။ ဝိသာခနှင့်ဓမ္မဒိန္နာ-၁
၃၇၄။ ဝိသာခနှင့်ဓမ္မဒိန္နာ-၂
၃၇၅။ ဝိသာခနှင့်ဓမ္မဒိန္နာ-၃
၃၇၆။ ဝိသာခနှင့်ဓမ္မဒိန္နာ-၄
၃၇၇။ ရှိတာသိမှရှင်းနိုင်မယ်-၁
၃၇၈။ ရှိတာသိမှရှင်းနိုင်မယ်-၂
၃၇၉။ အားကိုးရာအစစ်ကိုရှာကြည့်မယ်
၃၈၀။ ကျော်ဖြတ်နိုင်မှ ကျေနပ်မယ်
၃၈၁။ တရားအားထုတ်ရခြင်းအကြောင်း
၃၈၂။ ဒိဋ္ဌိခွာနည်း နိသျည်း(၁)
၃၈၃။ ဒိဋ္ဌိခွာနည်း နိသျည်း(၂)
၃၈၄။ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အကြောင်းအရာ
၃၈၅။ ဉာဏ်မြင်အနတသိပါမှ(၁)
၃၈၆။ ဉာဏ်မြင်အနတသိပါမှ(၂)
၃၈၇။ စိတ္တာနုပသနာဒေသနာ
၃၈၈။ သစ္စာမသိ သံသရာလည်ပုံ
၃၈၉။ လမ်းစဉ်အတိုင်းရှောက်ရင်ပန်းတိုင်ရောက်မယ်
၃၉၀။ ဘဝအမြင်နဲ့စွမ်းအားမြင့်တင်ခြင်း-၁
၃၉၁။ ဘဝအမြင်နဲ့စွမ်းအားမြင့်တင်ခြင်း(၂)
၃၉၂။ ဘဝအမြင်နဲ့စွမ်းအားမြင့်တင်ခြင်း(၃)
၃၉၃။ ဉာဏ်မဲ့သူနှင့်ဉာဏ်ရှိသူတို့၏လုပ်ရပ်(၁)
၃၉၄။ ဉာဏ်မဲ့သူနှင့်ဉာဏ်ရှိသူတို့၏လုပ်ရပ်(၂)
၃၉၅။ အမှီကောင်းကမဂ်ဉာဏ်ရ
၃၉၆။ သေခြင်းတရားနဲ့ဖြေရှင်းသွားသူ
၃၉၇။ အားကိုးမှားရင်သောကများမယ်
၃၉၈။ အိပ်ခြင်းမှနိုးထကြသူ

နန့်ဆန် ရားစခန်းတရားတော်များ(၂၀၁၆)
၃၉၉။ ရှုပ်ထွေးခြင်းမှသည်လွတ်ငြိမ်းရာသို့
၄၀၀။ သေခြင်းသိရင်လွတ်လပ်မယ်
၄၀၁။ မုန်းညဏ်ဝင်မှ နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်
၄၀၂။ ကံကြွေးကိုဉာဏ်နဲ့ဆပ်နိုင်တယ်
၄၀၃။ စိတ်ကိုသိမှလွတ်လပ်မယ်
၄၀၄။ ရတနာစွမ်းအားနိဗ္ဗာန်သွား
၄၀၅။ အိုသည်တိုင်အောင်ကောင်သည့်တရား
၄၀၆။ ကြုံခဲလှစွာ သာသနာ
၄၀၇။ စွန့်လွှတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်
၄၀၈။ အမှိုက်ပုံကြားကပတ္တမြား
၄၀၉။ ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်-၁
၄၁၀။ ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်-၂
၄၁၁။ ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်-၃
၄၁၂။ ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်-၄
၄၁၃။ အိမ်မက်ကမ္ဘာမှ နိုးထခြင်း
၄၁၄။ အခွင့်အရေးရှိသော ဘဝ-၁
၄၁၅။ အခွင့်အရေးရှိသော ဘဝ-၂
၄၁၆။ ဗုဒ္ဓပူဇာဒေသနာ
၄၁၇။ သာသနာ့အမွေ
၄၁၈။ စီစစ်တတ်ဖို့ လိုအပ်တယ်
၄၁၉။ အောင်မြင်ခြင်းနှင့် အောင်နိုင်ခြင်း-၁
၄၂၀။ အောင်မြင်ခြင်းနှင့် အောင်နိုင်ခြင်း-၂
၄၂၁။ ကံကြွးကိုဉာဏ်နဲ့ဆပ်မယ်
၄၂၃။ သတိယှဉ်ရင်အောင်မြင်မယ်
၄၂၄။ ငြိမ်းချမ်းရေးဗိတုကာ

နန့်ဆန် ရားစခန်းတရားတော်များ(၂၀၁၆)
၄၂၅။ ဖယ်ခွာစရာဒိဋ္ဌိကိလေသာ
၄၂၆။ ဘဝပင်လယ်ကိုကျော်ဖြတ်ခြင်း
၄၂၇။ အနတ္တဒေသနာ
၄၂၈။ အနတ္တဒေသနာ-၂
၄၂၉။ စိတ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အကြောင်း
၄၃၀။ သစ္စာနိဒါန်း
၄၃၁။ ဒိဋ္ဌိအကြောင်း

ရန်ကုန်ရားစခန်းတရားတော်များ(၂၀၁၇)
၄၃၂။ ဝိပဿနာ အလုပ်ပေး
၄၃၃။ ဒိဋ္ဌိကင်းစင်အမှန်မြင်
၄၃၄။ ပညတ်ခွာပြီးပရမတ်ရှာ
၄၃၅။ ဝိပဿနာအလုပ်စဉ်နှင့်အကြောင်းအရာ
၄၃၆။ အလုပ်စဉ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အကြောင်
၄၃၇။ အလုပ်စဉ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အကြောင်-၂
၄၃၈။ အလုပ်စဉ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အကြောင်-၃
၄၃၉။ သစ္စာလေးပါး အလုပ်စဉ် တရားတော်
၄၄၀။ အသေလွတ်ရာ လမ်းကြောင်းရှာ
၄၄၁။ ညှိတတ်မှ ပီသမယ်
၄၄၂။ ရခဲတဲ့ဘဝထဲက ရွေးချယ်ခွင့် -၁
၄၄၃။ ရခဲတဲ့ဘဝထဲက ရွေးချယ်ခွင့် -၂
၄၄၄။ ရခဲတဲ့ဘဝထဲက ရွေးချယ်ခွင့် -၃
၄၄၅။ အချိန်ကာလနှင့်ဘဝထဲမှာ အနှစ်ရှာ
၄၄၆။ အရှုပ်ကို ရှင်းနိုင်သူ -၁
၄၄၇။ အရှုပ်ကို ရှင်းနိုင်သူ -၂
၄၄၈။ အရှုပ်ကို ရှင်းနိုင်သူ -၃
၄၄၉။ အရှုပ်ကို ရှင်းနိုင်သူ-၄
၄၅၀။ ဆေးသောက်နိုင်မှ ရောဂါပျောက်မယ် -၁
၄၅၁။ ဆေးသောက်နိုင်မှ ရောဂါပျောက်မယ် -၂

မိုင်းရှုးရားစခန်းတရားတော်များ(၂၀၁၇)
၄၅၂။ အမှန်တရားကို ရှာဖွေခြင်း(၁)
၄၅၃။ အမှန်တရားကို ရှာဖွေခြင်း(၂)
၄၅၄။ အမှန်တရားကို ရှာဖွေခြင်း(၃)
၄၅၅။ နကုလသုတ္တန်(၁)
၄၅၆။ နကုလသုတ္တန်(၂)
၄၅၇။ နကုလသုတ္တန်(၃)
၄၅၈။ နကုလသုတ္တန(၄)
၄၅၉။သစ္စာဒေသနာ
၄၆၀။ လောင်စာသိမ်းပြီးမီးငြိမ်းရန်
၄၆၁။ အလုပ်စဉ် တရားတော်
၄၆၂။ အချိန်နှင့်ဘဝ
၄၆၃။ နှောင်ကြိုးဖြတ်မှ လွတ်မြောက်မယ်
၄၆၄။ အသုံးချတတ်မှ အမြတ်ထွက်မယ်
၄၆၅။ လေ့ကျင့်တာများမှ စွမ်းအားဖြစ်မယ်
၄၆၆။ အားကိုးရာအရှာမမှားကြစေနဲ့
၄၆၇။ ခန္ဓာဝန်ထမ်း ခရီးကြမ်း
၄၆၈။ သြဂေးဖြာ လွတ်မြောက်ရာ
၄၆၉။ တွယ်တာမှုကင်းသော အမြင်

ကျောက်ထပ်တရားစခန်းတရားတော်များ(၂၀၁၇)
၄၇၀။ အခွင့်အရေးရှိသောလူ့ဘဝ
၄၇၁။ အချိန်ရှိခိုက်လုံ့လစိုက်
၄၇၂။ ဒိဋ္ဌိနဲ့ပညတ်ကိုဖယ်ခွာခန္ဓာမှာပရမတ်ကိုရှာ
၄၇၃။ ပညတ်ခွာပြီးပရမှတ်ရှာ
၄၇၄။ ပဋိစ္စသမုပ္ပဒ် နိဒါန်း
၄၇၅။ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် ဒေသနာ(၁)
၄၇၆။ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် ဒေသနာ(၂)
၄၇၇။ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် ဒေသနာ(၃)
၄၇၈။ သစ္စာသိမှ လွတ်မြောက်မယ်
၄၇၉။ လွတ်မြောက်သောစိတ်
၄၈၀။ ကြိုက်တာလုပ် လုပ်တာဖြစ်မယ်(၁)
၄၈၁။ ကြိုက်တာလုပ် လုပ်တာဖြစ်မယ်(၂)
၄၈၂။ အားကိုးထိုက်တာ သာသနာ
၄၈၃။ စီစစ်ကြည့်မှ အမှန်သိမယ်
၄၈၄။ တရားအားထုတ်ရခြင်း အကြောင်း
၄၈၅။ အမှန်သိဖို့ အမှားဖယ်ရမယ်
၄၈၆။ ခန္ဓာဟာ ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမဟုတ်ပါ
၄၈၇။ သစ္စာလေးမြာ မြတ်ဒေသနာ
၄၈၈။ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသော ဘာသာ
၄၈၉။ ကံတရားနှင့်ဉာဏ်စွမ်းအား
၄၉၀။ ကံစွမ်းအင်နှင့်ဉာဏ်အမြင်(၁)
၄၉၁။ ကံစွမ်းအင်နှင့်ဉာဏ်အမြင်(၂)
၄၉၂။ ကံစွမ်းအင်နှင့်ဉာဏ်အမြင်(၃)
၄၉၃။ ဆေးသောက်နိုင်မှ ရောဂါပျောက်မယ်

လွိုင်လင်တရားစခန်းတရားတော်များ(၂၀၁၇)
၄၉၄။ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသော ဘဝ
၄၉၅။ သစ္စာလေးဖြာသိစရာ
၄၉၆။ လွိုင်လင် မနက် အလုပ်ပေး(၁)
၄၉၇။ ရတနာသုံးပါးနှင့်နီးစေတာ စစ်မှန်တဲ့ သဒ္ဓါ-၁
၄၉၈။ ရတနာသုံးပါးနှင့်နီးစေတာ စစ်မှန်တဲ့ သဒ္ဓါ-၂
၄၉၉။ ရတနာသုံးပါးနှင့်နီးစေတာ စစ်မှန်တဲ့ သဒ္ဓါ-၃
၅၀၀။ မသေခင်သိအောင်လုပ်မှ အမြတ်ရ
၅၀၁။ ဗုဒ္ဓဝါဒ အနတ္တ-၁
၅၀၂။ ဗုဒ္ဓဝါဒ အနတ္တ-၂

ရွှေဖုန်းပွင့်တရားစခန်းတရားတော်များ(၂၀၁၇)
၅၀၃။ အကြွေးကင်းမှ လွတ်လပ်မယ်
၅၀၄။ လွတ်အောင်ရှုန်းမှ လွတ်မြောက်မယ်
၅၀၅။ အတ္တဝါဒမှသည် အနတ္တဆီသို့-၁
၅၀၆။ အတ္တဝါဒမှသည် အနတ္တဆီသို့-၂
၅၀၇။ ခန္ဓာဝန်ထမ်းခရီးကြမ်း
၅၀၈။ သစ္စာသိမှ ချမ်းသာရ-၁
၅၀၉။ သစ္စာသိမှ ချမ်းသာရ-၂
၅၁၀။ မဂ်ကိုသိမှ ချမ်းသာရ

ဟောစဉ်တရားတော်များ
၅၁၁။ ရခဲတာကိုသိမှ တန်ဖိုးထားတတ်မယ်
၅၁၂။ ကြိုက်ရာရွေးချယ် လမ်းလေးသွယ်
၅၁၃။ စိုးရိမ်ကင်းဝေးငြိမ်းချမ်းရေး-၁
၅၁၄။ စိုးရိမ်ကင်းဝေးငြိမ်းချမ်းရေး-၂
၅၁၅။ စိုးရိမ်ကင်းဝေးငြိမ်းချမ်းရေး-၃
၅၁၆။ စိုးရိမ်ကင်းဝေးငြိမ်းချမ်းရေး-၄
၅၁၇။ ရတနာစွမ်းအားနိဗ္ဗာန်သွား
၅၁၈။ အခွင့်ရေးရှိတဲ့ ဘဝ
၅၁၉။ လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်
၅၂၀။ လွတ်မြောက်ခြင်း လမ်းစ
၅၂၁။ လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့ ပန်းတိုင်
၅၂၂။ သာသနာ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးများ
၅၂၃။ အချိန်ကာလနဲ့ဘဝတန်ဖိုး
၅၂၄။ အမှားထဲမှာ အမြတ်ရှာ
၅၂၅။ ကျော်ဖြတ်နိုင်မှ အောင်မြင်မယ်
၅၂၆။ စေတနာမှန်ရင် အကျိုးပေးသန်မယ်
၅၂၇။ လောကုတ္တရာရတနာ
၅၂၈။ ရှင်သန်ခြင်းရဲ့ တန်ဖိုး
၅၂၉။ စိတ်စင်ကြယ်မှလွတ်လမ်းတွေ.မယ်
၅၃၀။ အခွင့်အရေးရှိသော ဘဝ-၁
၅၃၁။ အခွင့်အရေးရှိသော ဘဝ-၂
၅၃၂။ ဆရာမမစိမ်းစိမ်း +ကျောင်းရေစက်ချ တရားတော်
၅၃၃။ သခါၤရ ဒုက္ခသိမှ လွတ်မြောက်မယ်
၅၃၄။ သင်ခါရဒုတ်ခသိမှ လွတ်မြောက်မယ် အပိုင်း ၂
၅၃၅။ သင်ခါရဒုက္ခသိမှလွတ်လမ်းတွေ့မယ် အပိုင်း ၃
၅၃၆။ အရှိကိုသိမှသံသရာမှလွတ်မြောက်မယ်
၅၃၇။ လောင်စာသိမ်းပြီးမီးငြိမ်းရန်
၅၃၈။ ဘဝအဆင့်ကိုမြင့်စေတာသဒါနဲ့ပညာ
၅၃၉။ ဘဝအဆင့်ကိုမြင့်စေတာသဒါနဲ.ပညာ အပိုင်း ၂
၅၄၀။ အချိန်ကာလနှင့်ဘဝတန်ဖိုး ( ၁၈.၃.၂၀၁၇ )
၅၄၁။ အမှိုက်ပုံကြားကပတ္တမြား
၅၄၂။ အမြင်ပြောင်းမှ အစဉ်ကောင်းမယ်-၂
၅၄၃။ အမြင်ပြောင်းမှ အစဉ်ကောင်းမယ်-၁
၅၄၄။ လမ်းလျှောက်ရင်းလမ်းမပျောက်ပါစေနဲ့
၅၄၅။ ဘဝထဲမှာ လမ်းခွဲရှာ
၅၄၆။ လမ်းစဉ်အတိုင်းလျှောက်ရင် ပန်းတိုင်ရောက်မယ်
၅၄၇။ အခွင့်အရေးကို မရှုံးကြပါစေနဲ့
၅၄၈။ အလိုတော်ပြည့် တရားတော်
၅၄၉။ နှိပ်စက်နေတာဒို့ခန္ဓာ
၅၅၀။ သစ္စာလေးပါးမြတ်ဒေသနာ
၅၅၁။ သင်္ခတမှ အသင်္ခတသို့
၅၅၂။ ရဲရင့်သူမှ အောင်ပွဲရ
၅၅၃။ ဘာသာတရားနှင့်လူသားစွမ်းရည်-၁
၅၅၄။ ဘာသာတရားနှင့်လူသားစွမ်းရည်-၂
၅၅၅။ ဘာသာတရားနှင့်လူသားစွမ်းရည်-၃
၅၅၆။ ဘာသာတရားနှင့်လူသားစွမ်းရည်-၄
၅၅၇။ ဘာသာတရားနှင့်လူသားစွမ်းရည်-၅
၅၅၈။ လွတ်မြောက်မှုကိုရှာဖွေခြင်း-၁
၅၅၉။ လွတ်မြောက်မှုကိုရှာဖွေခြင်း-၂
၅၆၀။ လွတ်မြောက်မှုကိုရှာဖွေခြင်း-၃
၅၆၁။ လွတ်လမ်းကိုသာတွေ့အောင်ရှာ-၁
၅၆၂။ လွတ်လမ်းကိုသာတွေ့အောင်ရှာ-၂
၅၆၃။ လွတ်လမ်းကိုသာတွေ့အောင်ရှာ-၃
၅၆၄။ လွတ်လမ်းကိုသာတွေ့အောင်ရှာ-၄
၅၆၅။ လွတ်လမ်းကိုသာတွေ့အောင်ရှာ-၅
၅၆၆။ လွတ်လမ်းကိုသာတွေ့အောင်ရှာ-၆
၅၆၇။ လွတ်လမ်းကိုသာတွေ့အောင်ရှာ-၇
၅၆၈။ သတ္တိရှိရင်အောင်မြင်မယ်
၅၆၉။ ဘာသာထဲက လူ့ဘဝ
၅၇၀။ ဘယ်သူမပြုမိမိမှု
၅၇၁။ မှန်သောစကားနှင့် မြတ်တရား-၁( ဒေဝဒူတသုတ်)
၅၇၂။ မှန်သောစကားနှင့် မြတ်တရား-၂( ဒေဝဒူတသုတ်)
၅၇၃။ သိမြင်ဖယ်ရှား ဉာဏ်စွမ်းအား-၁(ဝမ္မိကသုတ်)
၅၇၄။ သိမြင်ဖယ်ရှား ဉာဏ်စွမ်းအား-၂(ဝမ္မိကသုတ်)
၅၇၅။ သိမြင်ဖယ်ရှား ဉာဏ်စွမ်းအား-၃(ဝမ္မိကသုတ်)
၅၇၆။ သိမြင်ဖယ်ရှား ဉာဏ်စွမ်းအား-၄(ဝမ္မိကသုတ်)
၅၇၇။ သိမြင်ဖယ်ရှား ဉာဏ်စွမ်းအား-၅(ဝမ္မိကသုတ်)
၅၇၈။ သိမြင်ဖယ်ရှား ဉာဏ်စွမ်းအား-၆(ဝမ္မိကသုတ်)
၅၇၉။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိအောင်လုပ်
၅၈၀။ စီစစ်ကြည့်မှ စွမ်းရည်ဖြစ်မယ်-၁
၅၈၁။ စီစစ်ကြည့်မှ စွမ်းရည်ဖြစ်မယ်-၂
၅၈၂။ စီစစ်ကြည့်မှ စွမ်းရည်ဖြစ်မယ်-၃
၅၈၃။ စီစစ်ကြည့်မှ စွမ်းရည်ဖြစ်မယ်-၄
၅၈၄။ စီစစ်ကြည့်မှ စွမ်းရည်ဖြစ်မယ်-၅
၅၈၅။ စီစစ်ကြည့်မှ စွမ်းရည်ဖြစ်မယ်-၆
၅၈၆။ စီစစ်ကြည့်မှ စွမ်းရည်ဖြစ်မယ်-၇
၅၈၇။ ထွက်မြောက်ရာ-၁
၅၈၈။ ထွက်မြောက်ရာ-၂
၅၈၉။ ခန္ဓာဝန်ထမ်း ခရီးကြမ်း
၅၉၀။ စီစစ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်
၅၉၁။ ဆင်းရဲကင်းဝေး ငြိမ်းချမ်းရေး-၁
၅၉၂။ ဆင်းရဲကင်းဝေး ငြိမ်းချမ်းရေး-၂
၅၉၃။ ဆင်းရဲကင်းဝေး ငြိမ်းချမ်းရေး-၃
၅၉၄။ ဆင်းရဲကင်းဝေး ငြိမ်းချမ်းရေး-၄
၅၉၅။ ရာဂငြိမ်းဆေး မဂ်ရေအေး-၁
၅၉၆။ ရာဂငြိမ်းဆေး မဂ်ရေအေး-၂
၅၉၇။ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသောဘဝ
၅၉၈။ အစုံကင်းစင် အမှန်မြင်-၁
၅၉၉။ အစုံကင်းစင် အမှန်မြင်-၂
၆၀၀။ လေ့ကျင့်နီုင်မှ လွတ်လပ်မယ်
၆၀၁။ လောကုတ္တရာ ရတနာ
၆၀၂။ ရှုသိစရာအခုပေါ်တဲ့ ခန္ဓာ
၆၀၃။ တစ်ခုရှုရင်အားလုံးငြိမ်းတယ်
၆၀၄။ ကံနှင့်လူသား
၆၀၅။ ဒိဋ္ဌိကိလေသာအရင်ဖယ်ရမှာ
၆၀၆။ ဒိဋ္ဌိနှင့်သမ္မာဒိဋ္ဌိ
၆၀၇။ ရုပ်နာမ် ဓမ္မ အနတ္တ
၆၀၈။ သစ္စာ လေးဖြာ မြတ်ဒေသနာ-၁
၆၀၉။ သစ္စာ လေးဖြာ မြတ်ဒေသနာ-၂
၆၁၀။ ဒိဋ္ဌိကိလေသာ အရင်သိရမှာ-၁
၆၁၁။ ဒိဋ္ဌိကိလေသာ အရင်သိရမှာ-၂
၆၁၂။ အရှုခံနှင့်အရှုဉာဏ်
၆၁၃။ ခန္ဓာကိလေသာ
၆၁၄။ ပညတ်နှင့်ပရမတ်
၆၁၅။ လုပ်သင့်တာကိုလုပ်ရမှာ
၆၁၆။ စစ်မှန်တဲ့ အားကိုးရာ
၆၁၇။ အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အောင်နိုင်ခြင်း-၁
၆၁၈။ အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အောင်နိုင်ခြင်း-၂
၆၁၉။ ဒိဋ္ဌိကိလေသာအရင်ဖယ်ရမှာ
၆၂၀။ အိမ်မက်ကမ္ဘ္ဘာနိုးထခြင်း
၆၂၁။ အခွင့်ရေးရှိသောဘဝ
၆၂၂။ ရုပ်နာမ်ဓမ္မ အနတ္တ
၆၂၃။ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ
၆၂၄။ လမ်းစဉ်အတိုင်းလျှောက်ရင်ပန်းတိုင်ရောက်မယ်
၆၂၅။ ဒိဌိဖြုတ် တရား
၆၂၆။ ရှုပ်ထွေးခြင်းမှလွတ်ငြိမ်းရာသို့
၆၂၇။ အစွဲကင်းမှလွတ်လပ်မယ်
၆၂၈။ ဒိဌိနှင့်ဆက်စပ်သည့်တရားတော်
၆၂၉။ အောင်မြင်ကြီးပွားလူ့စွမ်းအား
၆၃၀။ ဉာဏ်စဉ်
၆၃၁။ စိတ်
၆၃၂။ စြင်္ကန်၊
၆၃၃။ ဓာတ်ကမဌာန်း
၆၃၄။ ဝေဒနာနုပသနာ-၁
၆၃၅။ ဝေဒနာနုပသနာ-၂
၆၃၆။ အဟာရစားနည်း
၆၃၇။ ဓမ္မစကြာ(ဝါဆိုလပြည့်နေ့ ) တရားတော်
၆၃၈။ ဟဲသိမ်+မြစိမ်းတောင်=တရားဆွေးနွေး
၆၃၉။ သာသနာ့အလင်းရောင် အမေးဖြေ-၁
၆၄၀။ အိပ်ယာနိုး တရား

ရွှေမုဋ္ဌောတရားစခန်းတရားတော်များ(၂၀၁၇)
၆၄၁။ ရုန်းထွက်ခွင့်ရှိသော လူ့ဘဝ
၆၄၂။ အမှားဖယ်မှ အမှန်သိမယ်
၆၄၃။ အမှားဖယ်မှ အမှန်သိမယ်-၂
၆၄၄။ အမှန်အရှိကို ဉာဏ်နဲ့သိ
၆၄၅။ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် ဒေသနာ
၆၄၆။ သံသရာစက်ရဟတ်အလည်ရပ်ဖို့
၆၄၇။ ခန္ဓာ့ဒုက္ခသစ္စာ
၆၄၈။ သစ္စာလေးဖြာ မြတ်ဒေသနာ
၆၄၉။ အသေလွတ်ရာလမ်းကြောင်းရှာ
၆၅၀။ ဖြတ်ကျော်နိုင်သော စွမ်းအားများ-၁
၆၅၁။ ဖြတ်ကျော်နိုင်သော စွမ်းအားများ-၂
၆၅၂။ အမြင်ပြောင်းမှတန်ဖိုးမြင့်မယ်
၆၅၃။ အမြင်ပြောင်းမှတန်ဖိုးမြင့်မယ်-၂
၆၅၄။ အမြင်ပြောင်းမှတန်ဖိုးမြင့်မယ်-၃

ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာတရားတော်များ(၂၀၁၇)ဟဲသိမ်ပတ္တမြားတောင်
၆၅၅။ ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာ-၁
၆၅၆။ ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာ-၂
၆၅၇။ ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာ-၃
၆၅၈။ ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာ-၄
၆၅၉။ ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာ-၅
၆၆၀။ ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာ-၆
၆၆၁။ ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာ-၇
၆၆၂။ ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာ-၈
၆၆၃။ ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာ-၉
၆၆၄။ ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာ-၁၀
၆၆၅။ ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာ-၁၁
၆၆၆။ ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာ-၁၂
၆၆၇။ ဓမ္မစကြာနှင့်ဝိပဿနာ-၁၃

လွတ်မြောက်ရေးလမ်းစဉ်တရားတော်များ(တောင်ကြီးမိုးကုတ်ရိပ်သာ)
၆၆၈။ လွတ်မြောက်ရေးလမ်းစဉ်(၁)
၆၆၉။ လွတ်မြောက်ရေးလမ်းစဉ်(၂)
၆၇၀။ လွတ်မြောက်ရေးလမ်းစဉ်(၃)
၆၇၁။ လွတ်မြောက်ရေးလမ်းစဉ်(၄)
၆၇၂။ အခွင့်ရေးရှိသော လူ့ဘဝ-၁
၆၇၃။ အခွင့်ရေးရှိသော လူ့ဘဝ-၂
၆၇၄။ အခွင့်ရေးရှိသော လူ့ဘဝ-၃
၆၇၅။ ဘဝထဲမှာ လမ်းခွဲရှာ-၁
၆၇၆။ ဘဝထဲမှာ လမ်းခွဲရှာ-၂
၆၇၇။ ဘဝထဲမှာ လမ်းခွဲရှာ-၃
၆၇၈။ ဘဝထဲမှာ လမ်းခွဲရှာ-၄
၆၇၉။ ဘဝထဲမှာလမ်းခွဲရှာ-၅
၆၈၀။ သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့သိ
၆၈၁။ မဇ္ဈိမပဋိပဒါ လမ်းစဉ်
၆၈၂။ အလုပ်စဉ် တရားတော်
၆၈၃။ ဝိပဿနာ အလုပ်စဉ် -၁
၆၈၄။ ဝိပဿနာ အလုပ်စဉ် -၂
၆၈၅။ ဝိပဿနာ အလုပ်စဉ် -၃
၆၈၆။ ဝိပဿနာ အလုပ်စဉ် -၄
၆၈၇။ ဝိပဿနာ အလုပ်စဉ် -၅
၆၈၈။ ဝိပဿနာ အလုပ်စဉ် -၆
၆၈၉။ ဉာဏ်အမြင်ရှင်းမှ အနတ္တ -၁
၆၉၀။ ဉာဏ်အမြင်ရှင်းမှ အနတ္တ -၂
၆၉၁။ စိတ္တာနုပဿနာနှင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ်
၆၉၂။ အသေလွတ်ရာလမ်းကြောင်းရှာ
၆၉၃။ သစ္စာနိဒါန်း တရားတော်
၆၉၄။ သစ္စာဒေသနာ(၁)
၆၉၅။ သစ္စာဒေသနာ (၂)
၆၉၆။ သစ္စာဒေသနာ (၃)
၆၉၇။ သစ္စာဒေသနာ (၄)
၆၉၈။ သစ္စာဒေသနာ (၅)
၆၉၉။ သစ္စာဒေသနာ (၆)
၇၀၀။ လွတ်မြောက်ငြိမ်းအေးဆီသို့
၇၀၁။ ညှိယူနိုင်မှ သိမြင်နိုင်ခွင့်ရှိမယ်
၇၀၂။ အလုပ်ပေးတရား
၇၀၃။ အလုပ်ပေးတရား
၇၀၄။ အလုပ်ပေးတရား
၇၀၅။ အလုပ်ပေးတရား
၇၀၆။ အလုပ်ပေးတရား
၇၀၇။ အလုပ်ပေးတရား
၇၀၈။ အလုပ်ပေးတရား
၇၀၉။ အလုပ်ပေးတရား
၇၁၀။ အလုပ်ပေးတရား

တောင်ကြီးမြို့ ၊ထာဝရဓမ္မရိပ်သာတရားစခန်း (၂၀၁၇ ) တရားတော်များ
၇၁၁။ အမှန်လမ်းပြ မြတ်ဗုဒ္ဓ (၁)
၇၁၂။ အမှန်လမ်းပြ မြတ်ဗုဒ္ဓ (၂)
၇၁၃။ အမှန်လမ်းပြ မြတ်ဗုဒ္ဓ (၃)
၇၁၄။ အမှန်လမ်းပြ မြတ်ဗုဒ္ဓ (၄)
၇၁၅။ ဘဝအတွက်စိတ်ချဖို့ အမြင်ရှင်းအောင်လုပ်ကြစို့
၇၁၆။ ဒုက္ခလွတ်ရာ လမ်းကြောင်းရှာ
၇၁၇။ ပိုင်းခြားသိစရာ အနတ္တဒေသနာ
၇၁၈။ ဝဋ်ကျွှတ်မှ လွတ်မြောက်မယ်
၇၁၉။ တရားအားထုတ်ရာမှာ သိစရာများ
၇၂၀။ အသိဝင်မှ သောကစင်မယ်
၇၂၁။ စိတ်တလုံးပိုင် လွတ်မြောက်နိုင်
၇၂၂။ သောကကင်းပြတ် အငြိမ်းဓာဏ်

ကျောင်းတွင်းဟောတရားတော်များ
၇၂၃။ သဘာဝကိုသိမှ လွတ်လပ်မယ် ၆.၈.၂၀၁၇
၇၂၄။ သာသနာတွင်းကကုသိုလ်
၇၂၅။ သာသနာနှင့်မြတ်သံဃာ
၇၂၆။ စက်ကြီးလေးပါး

ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ
၇၂၇။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၁)
၇၂၈။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၂)
၇၂၉။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၃)
၇၃၀။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၄)
၇၃၁။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၅)
၇၃၂။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၆)
၇၃၃။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၇)
၇၃၄။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၈)
၇၃၅။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၉)
၇၃၆။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၁၀)
၇၃၇။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၁၁)
၇၃၈။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၁၂)
၇၃၉။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၁၃)
၇၄၀။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၁၄)
၇၄၁။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၁၅)
၇၄၂။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၁၆)
၇၄၃။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၁၇)
၇၄၄။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၁၈)
၇၄၅။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၁၉)
၇၄၆။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းးမြတ်ဒေသနာ(၂၀)
၇၄၇။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၂၁)
၇၄၈။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၂၂)
၇၄၉။ ပိုင်းခြားသိစေတာ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ(၂၃)

မိုင်းသောက်၊ ကျောက်နီတောရ (၁၀)ရက်စခန်း (၂၅.၁၁.၂၀၁၇)မှ (၄.၁၂.၂၀၁၇)ထိ
၇၅၀။ တရားအားထုတ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်
၇၅၁။ အမှန်သိဖို့ ဒိဋ္ဌိခွာရမယ်(၁)
၇၅၂။ အမှန်သိဖို့ ဒိဋ္ဌိခွာရမယ်(၂)
၇၅၃။ ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားတော်
၇၅၄။ သံသရာစက်ရဟတ် အလည်ရပ်ဖို့ (၁)
၇၅၅။ သံသရာစက်ရဟတ် အလည်ရပ်ဖို့ (၂)
၇၅၆။ သံသရာစက်ရဟတ် အလည်ရပ်ဖို့ (၃)
၇၅၇။ သစ္စာလေးပါး မြတ်တရား(၁)
၇၅၈။ သစ္စာလေးပါး မြတ်တရား(၂)
၇၅၉။ ကြိုတ်တာလုပ် လုပ်တာရမယ်(၁)
၇၆၀။ ကြိုတ်တာလုပ် လုပ်တာရမယ်(၂)
၇၆၁။ ကံနှင့်ကံ၏အကျိုး
၇၆၂။ စီစစ်ကြည့်မှ ဉာဏ်ဖြစ်မယ်
၇၆၃။ တန်ဖိုးထားမှ ထူးခြားသိမယ်

ဓမ္မဆုံးမစာများ

မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအာင် စိတ်ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန့်တော်မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ဗုဒ္ဓဘာသာခြေခံ

*အမည်- (သိဒ္ဓတ္ထ) ဂေါတမ

*ခမည်းတော် – သုဒ္ဓေါဒန ဂေါတမ မင်းကြီး

*မယ်တော် – မိဖုရား မဟာ မာယာ (မွေးဖွားပြီး ခုနှစ်ရက်အကြာတွင်သေဆုံးသည်)

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Thitsarparami App

သစ္စာပါရမီ Andorid App အသစ်အား Play Store အကောင့်မရှိသူများ ဒေါင်းလိုပါက အောက်ပါပုံအားနှိပ်ပါ