ဆင်ဖြူကျွန်း ဆရာတော် ဦးဓမ္မသာရ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ စုစည်းမှု (MP3)

 

(၁၉၈၀) ခုနှစ်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ

အလုပ်ပေးတရားတော် (၄.၃.၁၉၈၀) ညနေ

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၅.၃.၁၉၈၀) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၅.၃.၁၉၈၀) ညနေ

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၆.၃.၁၉၈၀) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၆.၃.၁၉၈၀) ညနေ

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၇.၃.၁၉၈၀) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၇.၃.၁၉၈၀) ညနေ

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၈.၃.၁၉၈၀) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၈.၃.၁၉၈၀) ညနေ

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၉.၃.၁၉၈၀) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၉.၃.၁၉၈၀) ညနေ

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၁၀.၃.၁၉၈၀) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၁၀.၃.၁၉၈၀) ညနေ

 

(၁၉၈၁) ခုနှစ်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ

အလုပ်ပေးတရားတော် (၁၆.၂.၁၉၈၁) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၁၇.၂.၁၉၈၁) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၁၇.၂.၁၉၈၁) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၁၈.၂.၁၉၈၁) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၁၈.၂.၁၉၈၁) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၁၉.၂.၁၉၈၁) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၁၉.၂.၁၉၈၁) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၂၀.၂.၁၉၈၁) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၀.၂.၁၉၈၁) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၂၁.၂.၁၉၈၁) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၁.၂.၁၉၈၁) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၂၂.၂.၁၉၈၁) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၂.၂.၁၉၈၁) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၂၃.၂.၁၉၈၁) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၃.၂.၁၉၈၁) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၂၄.၂.၁၉၈၁) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၄.၂.၁၉၈၁) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၂၅.၂.၁၉၈၁) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၅.၂.၁၉၈၁) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၂၆.၂.၁၉၈၁) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၆.၂.၁၉၈၁) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၂၇.၂.၁၉၈၁) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၇.၂.၁၉၈၁) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတရားတော် (၂၈.၂.၁၉၈၁) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၈.၂.၁၉၈၁) ည

အလုပ်ပေးတရားတော် (၁.၃.၁၉၈၁) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၁)(၁.၃.၁၉၈၁) ည

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂)(၁.၃.၁၉၈၁) ည

 

(၁၉၈၂) ခုနှစ်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ

ခန္ဓာ့ကိစ္စ (၉)ပါး (၂၈.၂.၁၉၈၂) ညနေ

ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပုံ အလုပ်ပေးတရားတော် (၁.၃.၁၉၈၂) နံနက်

နှလုံးသွင်းမှန် မြတ်နိဗ္ဗာန် တရားတော် (၂.၃.၁၉၈၂) နံနက်

ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ ညီညွတ်မှ တရားတော် (၃.၃.၁၉၈၂) နံနက်

အာဿဝတော်လှန် အမြင်မှန် တရားတော် (၄.၃.၁၉၈၂) နံနက်

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း (၅.၃.၁၉၈၂) နံနက်

သမ္မာဒိဋ္ဌိ (၅)မျိုး (၆.၃.၁၉၈၂) နံနက်

ကာလသုံးဖြာကျင့်ကြပုံ (၇.၃.၁၉၈၂) နံနက်

ကံဖြတ် တရားတော် (၈.၃.၁၉၈၂) နံနက်

သေနည်း တရားတော် (၉.၃.၁၉၈၂) နံနက်

ဣဒိဒဿသုတ် တရားတော် (၁.၃.၁၉၈၂) ညနေ

ဆင်သေနှင့် ကျီးမိုက် တရားတော် (၂.၃.၁၉၈၂) ညနေ

ချည်တိုင်ကြိုး လည်ပတ်ဖြုတ် တရားတော် (၃.၃.၁၉၈၂) ညနေ

ဝိပလ္လာသ (၁၂)ပါး (၁) (၄.၃.၁၉၈၂) ညနေ

ဝိပလ္လာသ (၁၂)ပါး (၂) (၅.၃.၁၉၈၂) ညနေ

ဉာဏ်စဉ်သုံးပါး တရားတော် (၆.၃.၁၉၈၂) ညနေ

သစ္စာဉာဏ်၊ ကိစ္စဉာဏ်၊ ကတ္တဉာဏ် (၇.၃.၁၉၈၂) ညနေ

သစ္စာသိလျှင် နိဗ္ဗာန်ဝင်ပုံ (၈.၃.၁၉၈၂) ညနေ

နိဗ္ဗာန်အကြောင်း ရှင်းပြပုံ (၉.၃.၁၉၈၂)ညနေ

 

(၁၉၈၄) ခုနှစ်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော် (၁၈.၁.၁၉၈၄) နံနက်

ရတနာစစ်ကိုရှာကြပါ တရားတော် (၁၈.၁.၁၉၈၄) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော် (၁၉.၁.၁၉၈၄) နံနက်

အလုပ်ပေး တရားတော် (၁၉.၁.၁၉၈၄) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော် (၂၀.၁.၁၉၈၄) နံနက်

ဒိဋ္ဌိပြုတ် အလုပ်ပေး တရားတော် (၂၀.၁.၁၉၈၄) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော် (၂၁.၁.၁၉၈၄) နံနက်

ရမ္မကသုတ္တန် တရားတော် (၂၁.၁.၁၉၈၄) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော် (၂၂.၁.၁၉၈၄) နံနက်

အလုပ်ပေး တရားတော် (၂၂.၁.၁၉၈၄) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော် (၂၃.၁.၁၉၈၄) နံနက်

အလုပ်ပေး တရားတော် (၂၃.၁.၁၉၈၄) ည

အလုပ်ပေး တရားတော် (၂၄.၁.၁၉၈၄) ည

အလုပ်ပေး တရားတော် (၂၅.၁.၁၉၈၄) ည

အလုပ်ပေး တရားတော် (၂၆.၁.၁၉၈၄) ည

အလုပ်ပေး တရားတော် (၂၇.၁.၁၉၈၄) ည

 

(၁၉၈၅) ခုနှစ်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော် (၁၈.၂.၁၉၈၅) နံနက်

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော် (၁၉.၂.၁၉၈၅) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၁၉.၂.၁၉၈၅) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော် (၂၀.၂.၁၉၈၅) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၀.၂.၁၉၈၅) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော် (၂၁.၂.၁၉၈၅) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၁.၂.၁၉၈၅) ည

ဝဋ်သုံးပါးလည်ပုံ၊ ဝဋ်ကျွတ်ပုံ တရားတော် (၂၂.၂.၁၉၈၅) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၂.၂.၁၉၈၅) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော် (၂၃.၂.၁၉၈၅) နံနက်

အလုပ်ပေးတရားတော် (၂၃.၂.၁၉၈၅) ည

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော် (၂၄.၂.၁၉၈၅) နံနက်

နိဗ္ဗာန် တရားတော် (၂၄.၂.၁၉၈၅) ည

 

(၁၉၈၆) ခုနှစ်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များ

သမ္မဒိဋ္ဌိ(၅)မျိုး (၁.၉.၁၉၈၆)

ကံနှင့် ကံအကျိုးပေးလည်လည်း ပျော်ပိုက်၍မနေပါနှင့် (၂.၉.၁၉၈၆)

နားကတရားနာ ဉာဏ်ကခန္ဓာလှည့် (၃.၉.၁၉၈၆)

သုံညတ တရားနာမှ သုံညတနိဗ္ဗာန်ရောက်မည် တရားတော် (၄.၉.၁၉၈၆)

လက်ရှိခန္ဓာစွန့်၍ နောက်ခန္ဓာရခြင်းသည် အပြစ်အကြီးဆုံးသင့်ပုံ (၅.၉.၁၉၈၆)

အဓိပတိသုံးပါးထား၍ တရားအားထုတ်ရန် (၆.၉.၁၉၈၆)

ကံနှင့်တဏှာတွင် တဏှာကကြောက်စရာကောင်းပုံ (၇.၉.၁၉၈၆)

သုံညတ တရားနာမှ မသိဘေး အမှားဘေးလွတ်မည် (၈.၉.၁၉၈၆)

ဘေး(၅)ဘေးကို စောင့်မနေကြပါနှင့် (၉.၉.၁၉၈၆)

သက္ကပဥှာသုတ် (၁၀.၉.၁၉၈၆)

 

ဆင်ဖြူကျွန်း ဆရာတော် ဦးဓမ္မသာရ mp3 Disc – 1

၁။ ၆.၆.၁၉၉၂ (နံနက်) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အခြေခံသင်တန်း တရားတော်

၂။ ၆.၆.၁၉၉၂ (ညနေ) ခန္ဓာအရှိ နဲ့ ဉာဏ်အသိ ကိုက်အောင်လုပ် တရားတော်

၃။ ၇.၆.၁၉၉၂ (ညနေ) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အခြေခံသင်တန်း တရားတော်

၄။ ၇.၆.၁၉၉၂ (ညနေ) ကိုယ့်အသေ ကိုယ်ကြည့်တာ ဝိပဿနာ တရားတော်

၅။ ၈.၆.၁၉၉၂ (နံနက်) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အခြေခံသင်တန်း တရားတော်

၆။ ၈.၆.၁၉၉၂ (ညနေ) ဝိသုဒ္ဓိမဂ် တရားတော်

၇။ ၉.၆.၁၉၉၂ (နံနက်) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အခြေခံသင်တန်း တရားတော်

၈။ ၉.၆.၁၉၉၂ (ညနေ) ခန္ဓာ ဉာဏ်ရောက်သစ္စာ ဆိုက် အောင် ဟောကြားသော တရားတော်

၉။ ၁၀.၆.၁၉၉၂ (နံနက်) ကံပေါ်မှာ ဒိဋ္ဌိ ဖြုတ် ခြင်း တရားတော်

၁၀။ ၁၁.၆.၁၉၉၂ (နံနက်) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း ဝဋ်လည်ပုံ နှင့် ဝဋ်ကျွတ်ပုံ တရားတော် – ၁

၁၁။ ၁၁.၆.၁၉၉၂ (ညနေ) ဒိဋ္ဌိအယူ စင်ကြယ် တရားတော်

၁၂။ ၁၂.၆.၁၉၉၂ (နံနက်) ဉာဏ်သုံး ပါး တရားတော် – ၁

၁၃။ ၁၂.၆.၁၉၉၂ (ညနေ) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း ဝဋ်လည်ပုံ နှင့် ဝဋ်ကျွတ်ပုံ တရားတော် – ၂

၁၄။ ၁၃.၆.၁၉၉၂ (နံနက်) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရားတော်

၁၅။ ၁၃.၆.၁၉၉၂ (ညနေ) ဉာဏ်သုံး ပါး တရားတော် – ၂

၁၆။ ၁၄.၆.၁၉၉၂ ( နံနက်) နိဗ္ဗာန် နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပေးသော တရားတော်

၁၇။ ၁၄.၆.၁၉၉၂ ( ညနေ) သစ္စာ တရားတော်

 

ဆင်ဖြူကျွန်း ဆရာတော် ဦးဓမ္မသာရ mp3 Disc – 2

၁။ ၂.၆.၁၉၉၁ အလုပ်ပေးတရားတော်

၂။ ၃.၆.၁၉၉၁ (နံနက်) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရားတော်

၃။ ၃.၆.၁၉၉၁ (ညနေ) ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နည်း တရားတော်

၄။ ၄.၆.၁၉၉၁ (နံနက်) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရားတော်

၅။ ၄.၆.၁၉၉၁ (ညနေ) ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်း တရားတော်

၆။ ၅.၆.၁၉၉၁ (နံနက်) ပိဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရားတော်

၇။ ၆.၆.၁၉၉၁ (နံနက်) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရားတော်

၈။ ၆.၆.၁၉၉၁ (ညနေ) ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နည်း တရားတော်

၉။ ၇.၆.၁၉၉၁ (နံနက်) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရားတော်

၁၀။ ၇.၆.၁၉၉၁ (ညနေ) ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်း တရားတော်

၁၁။ ၈.၆.၁၉၉၁ (နံနက်) ပိဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရားတော်

၁၁။ ၈.၆.၁၉၉၁ (ညနေ) ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်း တရားတော်

၁၂။ ၉.၆.၁၉၉၁ (နံနက်) ပိဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရားတော်

၁၃။ ၉.၆.၁၉၉၁ (ညနေ) ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်း တရားတော်

၁၄။ ၁၀.၆.၁၉၉၁ (နံနက်) ပိဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရားတော်

၁၅။ ၁၀.၆.၁၉၉၁ (ညနေ) ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်း တရားတော်

၁၆။ ၁၁.၆.၁၉၉၁ (နံနက်) ပိဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တန်း တရားတော်

၁၇။ ၁၁.၆.၁၉၉၁ (ညနေ) ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်း တရားတော်

 

ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့ မိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာ ဓမ္မာရုံကြီးပေါ်တွင် ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

 

၁။ ၁-၉-၁၉၈၆ညနေ သမ္မာဒိဋ္ဌိ (၅)မျိုး တရားတော်

၂။ ၂-၉-၁၉၈၆ညနေ ကံနှင့်ကံ၏အကျိုးပေးနယ်ထဲ ပျော်ပိုက်၍ မနေပါနဲ့တရားတော်

၃။ ၃-၉-၁၉၈၆ညနေ နားကတရားနာ ဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ သဋ္ဌေးသားကာလ ဥပမာပြ တရားတော်

၄။ ၄-၉-၁၉၈၆ညနေ သုညတတရားနာမှ သုညတ နိဗ္ဗာန်ရောက်မည် တရားတော်

၅။ ၅-၉-၁၉၈၆ညနေ လက်ရှိခန္ဓာစွန့်၍ နောက်ခန္ဓာရခြင်းသည် အပြစ်အကြီးဆုံးသင့်ပုံ တရားတော်

၆။ ၆-၉-၁၉၈၆ညနေ မိလက္ခရဟန်းနှင့် သုခသာမဏေဥပမာပြ အဓိပတိသုံးပါးထား၍ တရားအားထုတ်ရန် တရားတော်

၇။ ၇-၉-၁၉၈၆ညနေ ကံနှင့်တဏှာတွင် တဏှာကကြောက်စရာကောင်းပုံ တရားတော်

၈။ ၈-၉-၁၉၈၆ညနေ သုညတတရားနာမှ မသိဘေး အမှားဘေးလွတ်မည် တရားတော်

၉။ ၉-၉-၁၉၈၆ညနေ သေလပတ္တဆီကွက်ဥပမာပြ ဘေးငါးဘေးကိုစောင့်မနေကြပါနဲ့ တရားတော်

၁၀။ ၁၀-၉-၁၉၈၆ညနေ သက္ကပညှသုတ် တရားတော်

၁၁။ ၁-၄-၁၉၈၈ညနေ ဝေဒနာနှင့်ငါမရောစေနှင့် ဝေဒနာနုပဿနာ အလုပ်ပေးတရားတော်

၁၂။ ၂၃-၄-၁၉၈၈ညနေ အမှောင်(၅)စင်း အလင်(၅)ချက်ရှင်းဟော ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပါဒ်ကို အဖန်ဖန်သုံးသပ်ပြီးမှ ဝိပဿနာရှုကြရန်တရာေးတာ်

၁၃။ ၂၅-၁၀-၁၉၈၈ညနေ ခန္ဓာ့အဘိဓမ္မာကိုနာနိုင်မှ နက်နဲတဲ့သစ္စာကို ထိုးထွင်းသိနိုင်မည် တရားတော်

၁၄။ ၃၁-၁၂-၁၉၈၈ညနေ ခန္ဓာဟောတရားကိုနာနိုင်မှ နိဗ္ဗာန်ရောက်မည် တရားတော်

၁၅။ ၁၂-၄-၁၉၈၉ညနေ ဝိပံလ္လာသ တံတိုင်းပြိုရေး တရားတော်

၁၆။ ၂၈-၁၀-၁၉၈၉ညနေ ကမ္မသက္ကတဉာဏ်နှင့် သစ္စာအနုလောမိကဉာဏ် အကြောင်းရှင်းပြပုံ တရားတော်

၁၇။ ၁၂-၁၂-၁၉၈၉ညနေ အနှစ်ရှာကြရန် သာဓောပမသုတ် တရားတော်

၁၈။ ၃-၁-၁၉၉၀ညနေ လူ့သံယောဇဉ်စွန့်မှ နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မည် တရားတော်

၁၉။ ၁၀-၁-၁၉၉၀ညနေ တဏှာထက် ဒိဋ္ဌိကပို၍ကြောက်စရာကေင်းပုံ တရားတော်

၂၀။ ၂-၂-၁၉၉၀ညနေ နားကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှည့် သုတိမသုတ္တာန် တရားတော်

၂၁။ ၁၉-၇-၁၉၉၀ညနေ ဇနပဒကလျှာဏီသုတ် တေလပတ္တဆီကွက် ဥပမာပြ တရားတော်

၂၂။ ၂၀-၇-၁၉၉၀ညနေ ကုက္ကုရဝတီသုတ် ကံကိုဝေဖန်၍ ရှင်းဟောပုံတရားတော်

၂၃။ ၂၁-၇-၁၉၉၀ညနေ ရှာမှီးခြင်းမလွဲကြစေရန်တရားတော်

၂၄။ ၂၂-၇-၁၉၉၀ညနေ သက္ကပညှသုတ် တရားတော်

၂၅။ ၂၃-၇-၁၉၉၀ညနေ သက္ကပညှသုတ် အဆက် တရားတော်

၂၆။ ၂၄-၇-၁၉၉၀ညနေ သက္ကပညှသုတ် အဆုံးသတ် တရားတော်

၂၇။ ၂၅-၇-၁၉၉၀ညနေ မသိဘေးအမှားဘေးမှလွတ်အောင် ကြိုးစားရန် တရားတော်

၂၈။ ၂၇-၇-၁၉၉၀ညနေ ဒိဋ္ဌိတွေအမေး အနာထပိန်သဌေးကြီးအဖြေ တရားတော်

၂၉။ ၂၈-၇-၁၉၉၀ညနေ ကိုယ်သာနာ၍ စိတ်မနာစေနဲ့တရားတော်

၃၀။ ၉-၈-၁၉၉၀ညနေ က္ကောသံပီသုတ် တရားတော်

၃၁။ ၁၀-၈-၁၉၉၀ညနေ နီဝတနတရား (၅)ပါး တရားတော်

၃၂။ ၁၁-၈-၁၉၉၀ညနေ ယက္ကန်းသည်မလေးကုမာရီဥပမာပြ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကြရန်တရားတော်

၃၃။ ၁၂-၈-၁၉၉၀ညနေ ဒိဋ္ဌိအသိနှင့်စင်မှ ခန္ဓာဟောတရားကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ နာနိုင်မည် တရားတော်

၃၄။ ၁၃-၈-၁၉၉၀ညနေ စပနောပမသုတ် သမုတိသစ္စာနှင့် ပရမတ္ထသစ္စာရှင်းဟောပုံ တရားတော်

၃၅။ ၁၄-၈-၁၉၉၀ညနေ ဝိပလ္လာသတရားတော်

၃၆။ ၁၅-၈-၁၉၉၀ညနေ နှလုံးသွင်းမှု မှားမှုကြောင့် ဝိပလ္လာသတရားဖြစ်ပေါ်ပုံ တရားတော်

၃၇။ ၁၆-၈-၁၉၉၀ညနေ နှလုံးသွင်းမှားမှုသည် အာသဝေါတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပုံတရားတော်

၃၈။ ၁၇-၈-၁၉၉၀ညနေ ရှင်နန္ဒကနှင့် ဘိက္ကူနီမငါးရာ ဥပမာပြ နှလုံးသွင်းမှန်၍ အသင့်အတင့် အားထုတ်ရန် တရားတော်

၃၉။ ၁၈-၈-၁၉၉၀ညနေ သောတပတ္တိမဂ်ရလျှင် အရူး(၈)မျိုးပယ်ပုံ တရားတော်

၄၀။ ၁၉-၈-၁၉၉၀ညနေ ဝိသာခနှင့် ဓမ္မဒိန္နာ အမေးအဖြေ တရားတော်

၄၁။ ၂၀-၈-၁၉၉၀ညနေ ဘာသာခြားတို့၏ ယုံကြည်ချက်နှင့် အားကိုးချက်ကို ဓမ္မအကြောင်းအကျိုးပြ၍ ရှင်းလင်းဟောကြားပုံ တရားတော်

၄၂။ ၂၁-၈-၁၉၉၀ညနေ ခန္ဓာ့စက် ဓမ္မစက်လည်ပုံ တရားတော်

၄၃။ ၂၂-၈-၁၉၉၀ညနေ တွင်းအောင်းကြွက်ပမာ ပုဂ္ဂုလ်လေးမျိုး ဆန္ဒပြု တရားတော်

၄၄။ ၂၃-၈-၁၉၉၀ညနေ သုတိမဝတ္ထု (၁) တရားတော်

၄၅။ ၂၄-၈-၁၉၉၀ညနေ သုတိမဝတ္ထု (၂) တရားတော်

၄၆။ ၂၅-၈-၁၉၉၀ညနေ သုတိမဝတ္ထု အဆုံးသတ် တရားတော်

၄၇။ ၂၆-၈-၁၉၉၀ညနေ ဒုက္ခသစ္စာကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှ နိရောဓသစ္စာကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်မည် တရားတော်

၄၈။ ၂၇-၈-၁၉၉၀ညနေ ကိန ္တုကောပမသုတ် တရားတော်

၄၉။ ၃-၉-၁၉၉၀နံနက် သင်္ခါရတရား အနိစ္စမှာလမ်းဆုံးပုံ တရားတော်

၅၀။ ၇-၉-၁၉၉၀ညနေ ပုက္ကုရဝတီသုတ် ကံလေးမျိုးအကြောင်းရှင်းဟောပုံ တရားတော်

၅၁။ ၈-၉-၁၉၉၀ညနေ ရထဝနိ ္တတသုတ် တရားတော်

၅၂။ ၉-၉-၁၉၉၀ညနေ ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်း(၈)မျိုး (၁) တရားတော်

၅၃။ ၁၀-၉-၁၉၉၀ညနေ ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်း(၈)မျိုး (၂) တရားတော်

၅၄။ ၁၁-၉-၁၉၉၀ညနေ ခန္ဓဒုက္ခကိုမြင်မှမုန်းမှ ခန္ဓအဆုံးကိုဉာဏ်နှင့်တွေ့မည် တရားတော်

၅၅။ ၁၂-၉-၁၉၉၀ညနေ ရေနဲငါး ဥပမာပြ သက္ကပညှသုတ် တရားတော်

၅၆။ ၁၄-၉-၁၉၉၀ညနေ သစ္စာသိဖို့ အရေးကြီးပုံ တရားတော်

၅၇။ ၁၅-၉-၁၉၉၀ညနေ နှလုံးသွင်းမှုမှန်မှ ဒိဋ္ဌိစင်မည် အားထုတ်မှုမှန်မှ သစ္စာမြင်မည် တရားတော်

၅၈။ ၁၆-၉-၁၉၉၀ညနေ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သိမှ သစ္စာသိမည် တရားတော်

၅၉။ ၁၇-၉-၁၉၉၀ညနေ အဝိဇ္ဇာ(၅)ထပ် ဖုံးနေပုံ တရားတော်

၆၀။ ၁၈-၉-၁၉၉၀နံနက် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နှင့် ရှုနည်းသင် တရားတော်

၆၁။ ၂၀-၉-၁၉၉၀ညနေ အမှောင်(၅)စင်း အလင်း(၅)ချက် (၂) တရားတော်

၆၂။ ၂၁-၉-၁၉၉၀ညနေ အမှောင်(၅)စင်း အလင်း(၅)ချက် (၃) တရားတော်

၆၃။ ၂၂-၉-၁၉၉၀ညနေ အမှောင်(၅)စင်း အလင်း(၅)ချက် (၄) တရားတော်

၆၄။ ၂၃-၉-၁၉၉၀ညနေ အမှောင်(၅)စင်း အလင်း(၅)ချက် (၅) တရားတော်

၆၅။ ၂၄-၉-၁၉၉၀ညနေ သဿတနှင့် ဥစ္ဆေဒ ဒိဋ္ဌိရှိသူတို့၏ သဘောအလေ့အကျင့် အရှင်နုရာဓဥပမာပြ (၁) တရားတော်

၆၆။ ၂၅-၉-၁၉၉၀ညနေ အရှင်နုရာဓဥပမာပြ (၂) တရားတော်

၆၇။ ၂၆-၉-၁၉၉၀ညနေ ကိန ္တုကောပမသုတ် အမြင်မှန်ရရေး တရားတော်

၆၈။ ၆-၇-၁၉၉၁ညနေ သင်္ခံါရနှင့် အနိစ္စ အကွက်ကျမြင်လျှင် အသင်္ခါရ နိဗ္ဗာန်ရောက်မည် တရားတော်

၆၉။ ၁၉-၇-၁၉၉၁ညနေ သစ္စာသိမှ နိဗ္ဗာန်ရောက်မည် တရားတော်

၇၀။ ၂၇-၇-၁၉၉၂ညနေ အနာဟဗိမိကောဝါဒသုတ် တရားတော်

၇၁။ ၂၈-၇-၁၉၉၂ညနေ ဒိဋ္ဌိနှင့် ဝိစိကိစ္ဆာသတ်ခန်း ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော်

၇၂။ ၂၉-၇-၁၉၉၂ညနေ ကိတ္တုကောပမသုတ် တရားတော်

၇၃။ ၃၀-၇-၁၉၉၂ညနေ စေလ္လကသပ္ပဥပမာပြ (၁) တရားတော်

၇၄။ ၃၁-၇-၁၉၉၂ညနေ စေလ္လကသပ္ပဥပမာပြ (၂) တရားတော်

၇၅။ ၁-၈-၁၉၉၂ညနေ စေလ္လကသပ္ပဥပမာပြ (၃) တရားတော်

၇၆။ ၂-၈-၁၉၉၂ညနေ စေလ္လကသပ္ပဥပမာပြ (၄) တရားတော်

၇၇။ ၃-၈-၁၉၉၂ညနေ သားကောင်(၆)ကောင်ဥပမာပြ စပနောပမသုတ် တရားတော်

၇၈။ ၄-၈-၁၉၉၂ညနေ အရိန္နမနှင့် သောဏကဥပမာပြ တရာေးတာ်

၇၉။ ၅-၈-၁၉၉၂ညနေ ကံကိုအားမကိုးသင့်ပုံ ကတ္ကုရဝတီသုတ် တရားတော်

၈၀။ ၆-၈-၁၉၉၂နံနက် အားကိုးရာအစစ်ကိုရှာကြရန် တရားတော်

၈၁။ ၆-၈-၁၉၉၂ညနေ ကမ္မသက္ကတဉာဏ်နှင့် သစ္စာအနုလောမိကဉာဏ် တရားတော်

၈၂။ ၄-၉-၁၉၉၂ညနေ ရှင်ဆန္ဒသုတ် တရားတော်

၈၃။ ၁၉-၉-၁၉၉၂ညနေ သမ္မသနသုတ် တရားတော်

၈၄။ ၂၆-၉-၁၉၉၂ညနေ လမ်းသုံးသွယ် တရားတော်

၈၅။ ၆-၁၀-၁၉၉၂ညနေ ဒုလ္လဘတရား(၅)ပါး တရားတော်

၈၆။ ၂၅-၁၀-၁၉၉၂ညနေ အားကိုးလွဲလျှင် ဆင်းရဲပွဲ နွှဲကြရမည် တရားတော်

၈၇။ ၂၀-၂-၁၉၉၃ညနေ သုဗြဟ္မာနတ်သားဥပမာပြ မဂ္ဂင်အလုပ်ကိုကြိုးစာကြပါ တရားတော်

၈၈။ ၆-၄-၁၉၉၃ညနေ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရှင်းဟော ဒုက္ခသစ္စာရှုသောဉာဏ် တရားတော်

၈၉။ ၂၀-၅-၁၉၉၃ညနေ ဖြစ်ပျက်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သုံးသပ်တတ်ဖို့အရေးကြီးပုံ တရားတော်

၉၀။ ၂၈-၅-၁၉၉၃ညနေ သစ္စာသိဖို့ အရေးကြီးပုံ တရားတော်

၉၁။ ၈-၄-၁၉၉၆နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၉၂။ ၈-၄-၁၉၉၆ညနေ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၉၃။ ၉-၄-၁၉၉၆နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၉၄။ ၉-၄-၁၉၉၆ညနေ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၉၅။ ၁၀-၄-၁၉၉၆နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၉၆။ ၁၀-၄-၁၉၉၆ညနေ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၉၇။ ၁၁-၄-၁၉၉၆နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၉၈။ ၁၁-၄-၁၉၉၆ညနေ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၉၉။ ၁၂-၄-၁၉၉၆နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၀၀။ ၁၂-၄-၁၉၉၆ညနေ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၀၁။ ၁၃-၄-၁၉၉၆နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၀၂။ ၁၃-၄-၁၉၉၆ညနေ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၀၃။ ၁၄-၄-၁၉၉၆နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၀၄။ ၁၄-၄-၁၉၉၆ညနေ သစ္စာသိဖို့ အရေးကြီးဆုံး တရားတော်

၁၀၅။ ၁၅-၄-၁၉၉၆နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၀၆။ ၁၅-၄-၁၉၉၆ညနေ သစ္စဉာဏ် တရားတော်

၁၀၇။ ၁၆-၄-၁၉၉၆နံနက် နိဗ္ဗာန်အကြောင်း (၁) တရားတော်

၁၀၈။ ၁၆-၄-၁၉၉၆ညနေ ကတဉာဏ် တရားတော်

၁၀၉။ ၁၇-၄-၁၉၉၆နံနက် သောတပန်အင်္ဂါ(၇)ပါးနှင့် ဝိသုဒ္ဓိ(၇)ပါး တရားတော်

၁၁၀။ ၁၇-၄-၁၉၉၆ညနေ နိဗ္ဗာန် နှင့် စုပေါင်းရေစက်ချ တရားတော်

၁၁၁။ ၁၂-၈-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၁၂။ ၁၂-၈-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၁၃။ ၁၃-၈-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၁၄။ ၁၃-၈-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၁၅။ ၁၄-၈-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၁၆။ ၁၄-၈-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၁၇။ ၁၅-၈-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၁၈။ ၁၅-၈-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၁၉။ ၁၆-၈-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၂၀။ ၁၆-၈-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၂၁။ ၁၇-၈-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၂၂။ ၁၇-၈-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၂၃။ ၁၈-၈-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၂၄။ ၁၈-၈-၁၉၉၇နေ့လည် သစ္စဉာဏ် တရားတော်

၁၂၅။ ၁၉-၈-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၂၆။ ၁၉-၈-၁၉၉၇နေ့လည် ဉာဏ်စဉ်(၃)ပါး တရားတော်

၁၂၇။ ၂၀-၈-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၂၈။ ၂၀-၈-၁၉၉၇နေ့လည် ထင်းခုတ်သမားနှင့် ဘီလူးမ ဥပမာပြ သစ္စဉာဏ်၊ ကိစ္စဉာဏ်၊ ကတဉာဏ် တရားတော်

၁၂၉။ ၂၁-၈-၁၉၉၇နံနက် ရတ္ထဝနိတသုတ်နှင့် ကောသန်ပီသုတ် တရားတော်

၁၃၀။ ၂၁-၈-၁၉၉၇နေ့လည် အဂ္ဂိဝတ္စသုတ်နှင့် စုပေါင်းရေစက်ချ တရားတော်

၁၃၁။ ၁၀-၉-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၃၂။ ၁၀-၉-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၃၃။ ၁၁-၉-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၃၄။ ၁၁-၉-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၃၅။ ၁၂-၉-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၃၆။ ၁၂-၉-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၃၇။ ၁၃-၉-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၃၈။ ၁၃-၉-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၃၉။ ၁၄-၉-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၄၀။ ၁၄-၉-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၄၁။ ၁၅-၉-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၄၂။ ၁၅-၉-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၄၃။ ၁၆-၉-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၄၄။ ၁၆-၉-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၄၅။ ၁၇-၉-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၄၆။ ၁၇-၉-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၄၇။ ၁၈-၉-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၄၈။ ၁၈-၉-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၄၉။ ၁၉-၉-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၅၀။ ၁၉-၉-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၅၁။ ၁၀-၁၀-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၅၂။ ၁၀-၁၀-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၅၃။ ၁၁-၁၀-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၅၄။ ၁၁-၁၀-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၅၅။ ၁၂-၁၀-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၅၆။ ၁၂-၁၀-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၅၇။ ၁၃-၁၀-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၅၈။ ၁၃-၁၀-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၅၉။ ၁၄-၁၀-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၆၀။ ၁၄-၁၀-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၆၁။ ၁၅-၁၀-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၆၂။ ၁၅-၁၀-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၆၃။ ၁၆-၁၀-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၆၄။ ၁၆-၁၀-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၆၅။ ၁၇-၁၀-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၆၆။ ၁၇-၁၀-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၆၇။ ၁၈-၁၀-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၆၈။ ၁၈-၁၀-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၆၉။ ၁၉-၁၀-၁၉၉၇နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၇၀။ ၁၉-၁၀-၁၉၉၇နေ့လည် ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် ဒိဋ္ဌိပြုတ် တရားတော်

၁၇၁။ ၁၉-၀၈-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၇၂။ ၂၀-၀၈-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၇၃။ ၂၁-၀၈-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၇၄။ ၂၂-၀၈-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၇၅။ ၂၃-၀၈-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၇၆။ ၂၄-၀၈-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၇၇။ ၂၅-၀၈-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၇၈။ ၂၆-၀၈-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၇၉။ ၂၇-၀၈-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၈၀။ ၂၈-၀၈-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၈၁။ ၂၉-၀၈-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၈၂။ ၃၀-၀၈-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၈၃။ ၃၁-၀၈-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၈၄။ ၁၁-၀၉-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၈၅။ ၁၂-၀၉-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၈၆။ ၁၃-၀၉-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၈၇။ ၁၄-၀၉-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၈၈။ ၁၅-၀၉-၁၉၉၅ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၈၉။ ၂၄-၀၇-၁၉၉၄ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၉၀။ ၂၄-၀၇-၁၉၉၄ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၉၁။ ၂၅-၀၇-၁၉၉၄ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၉၂။ ၂၅-၀၇-၁၉၉၄ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၉၃။ ၂၆-၀၇-၁၉၉၄ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၉၄။ ၂၆-၀၇-၁၉၉၄ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၉၅။ ၂၇-၀၇-၁၉၉၄ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၉၆။ ၂၇-၀၇-၁၉၉၄ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၉၇။ ၂၈-၀၇-၁၉၉၄ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၉၈။ ၂၈-၀၇-၁၉၉၄ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၁၉၉။ ၂၉-၀၇-၁၉၉၄ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၀၀။ ၀၂-၀၆-၁၉၉၁ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၀၁။ ၀၃-၀၆-၁၉၉၁ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၀၂။ ၀၃-၀၆-၁၉၉၁ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၀၃။ ၀၄-၀၆-၁၉၉၁ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၀၄။ ၀၄-၀၆-၁၉၉၁ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၀၅။ ၀၅-၀၆-၁၉၉၁ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၀၆။ ၀၅-၀၆-၁၉၉၁ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၀၇။ ၀၆-၀၆-၁၉၉၁ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၀၈။ ၀၆-၀၆-၁၉၉၁ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၀၉။ ၀၇-၀၆-၁၉၉၁ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၁၀။ ၀၇-၀၆-၁၉၉၁ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၁၁။ ၀၈-၀၆-၁၉၉၁ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၁၂။ ၀၈-၀၆-၁၉၉၁ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၁၃။ ၀၉-၀၆-၁၉၉၁ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၁၄။ ၀၉-၀၆-၁၉၉၁ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၁၅။ ၁၀-၀၆-၁၉၉၁ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၁၆။ ၁၀-၀၆-၁၉၉၁ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၁၇။ ၁၁-၀၆-၁၉၉၁ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၁၈။ ၁၁-၀၆-၁၉၉၁ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၁၉။ ၁၂-၀၆-၁၉၉၁ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၂၀။ ၂၄-၁၁-၁၉၈၈ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၂၁။ ၂၄-၁၁-၁၉၈၈ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော

၂၂၂။ ၂၅-၁၁-၁၉၈၈ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၂၃။ ၂၅-၁၁-၁၉၈၈ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၂၄။ ၂၆-၁၁-၁၉၈၈ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၂၅။ ၂၆-၁၁-၁၉၈၈ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၂၆။ ၂၇-၁၁-၁၉၈၈ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၂၇။ ၂၇-၁၁-၁၉၈၈ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၂၈။ ၂၈-၁၁-၁၉၈၈ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၂၉။ ၂၈-၁၁-၁၉၈၈ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၃၀။ ၂၉-၁၁-၁၉၈၈ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၃၁။ ၂၉-၁၁-၁၉၈၈ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၃၂။ ၃၀-၁၁-၁၉၈၈ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၃၃။ ၃၀-၁၁-၁၉၈၈ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၃၄။ ၀၁-၁၂-၁၉၈၈ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၃၅။ ၀၁-၁၂-၁၉၈၈ နေ့လည် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၃၆။ ၀၆-၀၄-၁၉၈၇ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၃၇။ ၀၆-၀၄-၁၉၈၇ ညနေ ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၃၈။ ၀၇-၀၄-၁၉၈၇ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၃၉။ ၀၇-၀၄-၁၉၈၇ ညနေ ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၄၀။ ၀၈-၀၄-၁၉၈၇ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၄၁။ ၀၈-၀၄-၁၉၈၇ ညနေ ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၄၂။ ၀၉-၀၄-၁၉၈၇ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၄၃။ ၀၉-၀၄-၁၉၈၇ ညနေ ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၄၄။ ၁၀-၀၄-၁၉၈၇ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၄၅။ ၁၀-၀၄-၁၉၈၇ ညနေ ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၄၆။ ၁၁-၀၄-၁၉၈၇ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၄၇။ ၁၁-၀၄-၁၉၈၇ ညနေ ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၄၈။ ၁၂-၀၄-၁၉၈၇ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၄၉။ ၁၂-၀၄-၁၉၈၇ ညနေ ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၅၀။ ၁၃-၀၄-၁၉၈၇ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၅၁။ ၁၃-၀၄-၁၉၈၇ ညနေ ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၅၂။ ၁၄-၀၄-၁၉၈၇ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၅၃။ ၁၄-၀၄-၁၉၈၇ ညနေ ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၅၄။ ၁၅-၀၄-၁၉၈၇ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၅၅။ ၁၅-၀၄-၁၉၈၇ ညနေ ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၅၆။ ၁၆-၀၄-၁၉၈၇ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၅၇။ ၁၆-၀၄-၁၉၈၇ ညနေ ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၅၈။ ၁၇-၀၄-၁၉၈၇ နံနက် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၅၉။ ၁၇-၀၄-၁၉၈၇ ညနေ ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်

၂၆၀။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၁)

၂၆၁။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၂)

၂၆၂။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၃)

၂၆၁။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၄)

၂၆၃။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၆)

၂၆၄။ အလုပ်ပေးတရားတော်(၇)