မဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီး (၅)ကျမ်းအသံဖိုင် နှင့် ပဋ္ဌာန်းကျမ်းစာအုပ်များ

 

မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသော ပဋ္ဌာန်း တရားတော်များ

၁။ ပဌာန်းအမွှန်းပါဠိတော်

 

အသံမစဲ မဟာပဋ္ဌာန်းပူဇော်ပွဲ

၁။ မဟာပဋ္ဌာန်းအပိုင်း(၁) (အနေကဇာတင်) (ကြာချိန် ၆း၄၆ မိနစ်)

၂။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၂) (ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသ) (ကြာချိန် ၁၆း၄၉ မိနစ်)

၃။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၃) (ကြာချိန် ၀၀း၂၃း၃၃)

၄။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၄) (ကြာချိန်၂၂း၁၂း၅၄)

၅။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၅) (ကြာချိန်၂၆း၄၄း၂၈)

၆။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၆) (ကြာချိန် ၂၂း၄၄း၂၆)

၇။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၇) (ကြာချိန် ၀၁း၄၇း၁၇)

၈။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၈) (ကြာချိန် ၂၈း၁၄ မိနစ်)

၉။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၉) (ကြာချိန် ၀၄း၀၉ မိနစ်)

၁၀။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၁၀) (ကြာချိန် ၂၃း၄၂း၅၉)

၁၁။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၁၁) (ကြာချိန် ၂၀း၅၅း၀၆)

၁၁။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၁၂) (ကြာချိန် ၀၀း၀၆း၄၉)

မဟာကန်ပတ်လည်ဆရာတော် ဦးနန္ဒမဉ္ဇူသာ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ပဋ္ဌာန်း တရားတော်များ

၁။ ပဌာန်း ဘုရားအနေကဇာတင်နှင့် ခုနှစ်ရက် သားသမီး မေတ္တာပို့

သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဉာဏိဿရ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ပဋ္ဌာန်း တရားတော်များ

၁။ ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော၊ အနေကဇာတင် တရားတော်

 

အတုလဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ထပ်ဆင့် ဒေါက်တာ အရှင်နန္ဒစာရ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ပဋ္ဌာန်း တရားတော်များ

၁။ ပဋ္ဌာန်း တရားတော်

 

မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ဘုရားကြီး အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ပဋ္ဌာန်း တရားတော်များ

၁။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၁)

၂။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၂)

၃။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၃)

၄။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၄)

၅။ အခြေပြုပဋ္ဌာ န်း (၅)

၆။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၆)

၇။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၇)

၈။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၈)

၉။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၉)

၁၀။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၁၀)

၁၁။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၁၁)

၁၂။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၁၃)

၁၃။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၁၄)

၁၄။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၁၄)

၁၅။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၁၅)

၁၆။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၁၆)

၁၇။ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း (၁၇)

 

 

ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ ဒေါက်တာ အရှင်ကုမာရာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ပဋ္ဌာန်း တရားတော်များ


၁။ ပဌာန်းဒေသနာ ဝတ်ရွတ်စဉ် တရားတော် ၂၁-၃-၂၀၁၀

၂။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၁) ၅-၆-၂၀၀၉

၃။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၂) ၆-၆-၂၀၀၉

၄။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၃) ၇-၆-၂၀၀၉

၅။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၄) ၈-၆-၂၀၀၉

၆။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၅) ၉-၆-၂၀၀၉

၇။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၆) ၁၀-၆-၂၀၀၉

၈။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၇) ၁၁-၆-၂၀၀၉

၉။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၈) ၁၂-၆-၂၀၀၉

၁၀။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၉) ၁၃-၆-၂၀၀၉

၁၁။ ပဌာန်းဒေသနာ တရားတော် အပိုင်း(၁၀) ၁၄-၆-၂၀၀၉

မဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဓာတ်လယ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန ္တသုဝဏ္ဏ မဟာထေရ် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ပဋ္ဌာန်း တရားတော်များ

၂။ ပဋ္ဌာန်း တရားတော်

 

ဓမ္မပါရဂူအရှင်ဇောတိက(ညောင်တုန်း)ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ပဋ္ဌာန်း တရားတော်များ

၁။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၁

၂။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၂

၃။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၃

၄။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၄

၅။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၅

၆။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၆

၇။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၇

၈။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၈

၉။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၉

၁၀။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၁၀

၁၁။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၁၁

၁၂။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၁၂

၁၃။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၁၃

၁၄။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၁၄

၁၅။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၁၅

၁၆။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၁၆

၁၇။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၁၇

၁၈။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၁၈

၁၉။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၁၉

၂၀။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၂၀

၂၁။ ပဌာန်း တရားတော် (ကမ္ဘာအေး) – ၂၁

၂၂။ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၁

၂၃။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၂

၂၄။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၃

၂၅။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၄

၂၆။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၅

၂၇။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၆

၂၈။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၇

၂၉။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၈

၃၀။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၉

၃၁။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၁၀

၃၂။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၁၁

၃၃။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၁၂

၃၄။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၁၃

၃၅။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၁၄

၃၆။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၁၅

၃၇။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၁၆

၃၈။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၁၇

၃၉။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၁၈

၄၀။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၁၉

၄၁။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၂၀

၄၂။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၂၁

၄၃။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၂၂

၄၄။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၂၃

၄၅။ ပဌာန်းနှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်သွယ်ချက် – ၂၄

အရှင်စန္ဒသီရိ (အောင်စကြာဆရာတော်) ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ပဋ္ဌာန်း တရားတော်များ

၃။ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်

 

လသာမြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် (၁၉)လမ်း၊ အမှတ်(၄၅)၊ သီရိသုခဓမ္မာရုံတွင် (၂၉.၁၂.၂၀၀၇)မှ (၃.၁.၂၀၀၈)နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော
(၁၁)ကြိမ်မြောက် အသံမစဲ “မဟာပဋ္ဌာန်း ပူဇော်ပွဲ” (၁၂၁း၀၃း၁၀)နာရီ

၁။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၁)

၂။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၂)

၃။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၃)

၄။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၄)

၅။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၅)

၆။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၆)

၇။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၇)

၈။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၈)

၉။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၉)

၁၀။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၁၀)

၁၁။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၁၁)

၁၁။ မဟာပဋ္ဌာန်း အပိုင်း(၁၂)

 

ဓမ္မဆုံးမစာများ

မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအာင် စိတ်ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန့်တော်မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ဗုဒ္ဓဘာသာခြေခံ

*အမည်- (သိဒ္ဓတ္ထ) ဂေါတမ

*ခမည်းတော် – သုဒ္ဓေါဒန ဂေါတမ မင်းကြီး

*မယ်တော် – မိဖုရား မဟာ မာယာ (မွေးဖွားပြီး ခုနှစ်ရက်အကြာတွင်သေဆုံးသည်)

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Thitsarparami App

သစ္စာပါရမီ Andorid App အသစ်အား Play Store အကောင့်မရှိသူများ ဒေါင်းလိုပါက အောက်ပါပုံအားနှိပ်ပါ