လစဥ္ သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသံုးလွ်က္ရွိေသာ သစၥာပါရမီေက်ာင္း အလွဴရွင္မ်ား စာရင္း

 

(၂၀၁၀)ခုႏွစ္တြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

 

(၂၀၁၁)ခုႏွစ္တြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

 

(၂၀၁၂)ခုႏွစ္တြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

 

(၂၀၁၃)ခုႏွစ္တြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

 

(၂၀၁၄)ခုႏွစ္တြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

 

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္တြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္စာရင္း

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ေဖဖဝါရီလ တြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္စာရင္း

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္စာရင္း

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ဧၿပီလ တြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္စာရင္း

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ေမလတြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္စာရင္

 (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္စာရင္း

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္စာရင

 (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္စာရင္း

 

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ (၀၉/၂၀၁၅) စက္တင္ဘာလ တြင္ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴရွင္စာရင္း

သစၥာပါရမီ ေဝယ်ာဝစၥ ဓမၼ ညီအစ္ကို/ေမာင္ႏွမမ်ား လွဴဒါန္းထားမႈ စာရင္း (၀၉/၂၀၁၅)
စဥ္ အလွဴရွင္ အမည္ လွဴဒါန္းေငြ (စင္ကာပူေဒၚလာ)
1 ကိုေမာင္ေမာင္ $50.00
2 ကိုေငြဇင္ေအာင္ $15.00
3 ကိုဟိန္းလတ္မ်ိဳး $15.00
4 ကိုညီညီ $15.00
5 မေမေလးဦး $15.00
6 ကိုေအးသူ $15.00
7 ကိုေက်ာ္ေဌး (ကိုေက်ာ္ၾကီး) $15.00
8 မဇာလီမင္းသူ $15.00
9 ကိုေအာင္ေက်ာ္ထက္ $15.00
10 မခင္၀တ္ရည္ထြန္း $15.00
11 Ms Ryanti $15.00
12 ကိုမင္းေဆြ $15.00
13 မသီရိတင္ဦး $15.00
14 မ၀င့္သူသူလင္း $15.00
15 မေအးသီတာခင္ $15.00
16 ကိုေဇာ္မင္းသန္း $15.00
17 မစိမ္းစိမ္းမိုး $15.00
18 မသဲသဲ $15.00
19 မအိအိခင္ $15.00
20 မအိမြန္ေဌး $15.00
21 ကိုေဇာ္မ်ိဳးႏုိင္ + မသီတာ $15.00
22 ကိုေအာင္ေက်ာ္ေဇာ + မခင္ေထြးေထြးေဆြ $15.00
23 မဇင္မာ $15.00
24 ကိုစိုးသူ၊ ကိုေအာင္လင္းျဖိဳး $200.00
25 မျငိမ့္သဥၥာႏိုင္ $15.00
26 ကိုထြန္း၀င္းေမာင္+ မအိအိေခ်ာ $15.00
27 မျဖိဳးေကသြယ္ $15.00
28 ကိုေက်ာ္စည္သူ $15.00
29 မျဖိဳးစႏၵာလင္း $15.00
30 မိယဥ္မင္းခုိင္ $15.00
31 ကိုသက္ဦးေမာင္ $15.00
32 မထက္သူဇာႏိုင္ $15.00
33 ကုိေအးမင္းထြန္း + မနန္းေအးဆု $15.00
34 မမိုးမမေက်ာ္ $15.00
35 ကိုဟန္ေဇာ္ထြန္း $15.00
36 ကိုေအာင္သူရထြန္း $15.00
37 မင္းေအာင္မ်ိဳးျမတ္ ႏွင့္ မိသားစု $15.00
38 မအိမြန္မြန္ခုိင္ $15.00
39 ကိုေဇာ္မင္းသူ $15.00
40 မေဌးေဌးရီ $15.00
41 ကိုခ်မ္းေျမ႕ $15.00
42 ကိုေက်ာ္စိန္လင္း + မယမင္းဦး $15.00
43 ကိုရဲရန္ေအာင္ + မမင္းမင္းသန္႕ $30.00
44 ဦးစိုင္းထြန္းေအး+ေဒၚခင္ခင္ေအး $15.00
45 မေမစႏၵာထြန္း $15.00
46 ကိုျငိမ္းခ်မ္းေဆြ + မခင္ခင္ထား $15.00
47 မေအးေအးလႈိင္ $15.00
48 ဦးစိုးရီ + မတင္တင္ႏြဲ႔ $50.00
49 ကိုေမာင္ေမာင္ေထြး+ မေအးျမလႈိင္(သား) ေမာင္ေအာင္ၾကည္မိုး $15.00
50 ကိုညိဳေအာင္ခင္+ မေဆြေဆြျမင့္ $50.00
51 မခင္ဇာနည္ထြန္း $15.00
52 ကိုေဇယ်ာလင္း +မနန္းဖုန္းရွိန္ $30.00
53 မခင္မူမူသိန္း $15.00
54 ကိုညီညီေအာင္ $15.00
55 ကိုသူွ၇ိန္ $15.00
56 ကိုေနလင္း +မလဲ့လဲ့၀င္းေအာင္ $30.00
57 မမိျဖဴျဖဴသန္း $15.00
58 ကိုသန္းထြန္းႏိုင္ + မဟန္သိန္း $15.00
59 မေအးျမတ္သူဇာေက်ာ္ $15.00
60 မျဖဴျကည္ကုိေမာင္ $15.00
61 ကိုေဇာ္မင္းေဌး $15.00
62 ကိုိုမ်ိဳးသန့္ေက်ာ္ $15.00
63 မလွသႏၱာျဖဴ $15.00
64 မေစာလွႏြယ္ $20.00
65 ကိုေဆြမင္းထြန္း $15.00
66 ကိုေအာင္ဆန္းျမင္႔ $15.00
67 မ၇ဲႏြယ္ပပ $15.00
68 မနီလာစိုး $15.00
69 ကိုျမတ္သူ + မစီစီဟန္ မိသားစု $15.00
70 မအိမြန္မြန္ရည္ $15.00
71 ကိုေအာင္ကိုသန္. $15.00
72 ကိုုျငိမ္းခ်မ္း၀ဏၰ + မသဲသက္ႏွင္းေအး $15.00
73 မသီတာ၀င္း $30.00
74 ကိုတီးတိုး+ မသီသီေက်ာ္ $15.00
75 ကိုထင္လင္းေက်ာ္ + မသႏၱာဦး $15.00
76 မစန္းသီတာလိွဳင္ $15.00
77 ကိုျဖိဳးေ၀လတ္ $15.00
78 ကိုနိုင္လင္းစိုး $15.00
79 ကိုမင္းသူရေက်ာ္ $15.00
80 ကိုေမာင္ေမာင္သြင္ $15.00
81 ကိုေဇာ္မင္းေဌး (ျဖဴး) $15.00
82 မခ်ယ္ရီ၀င္းေရႊ $15.00
83 မသဇင္၀င္႔ႏြယ္ $15.00
84 ကိုစိန္၀င္းဦး $15.00
85 မမူမူေက်ာ္ $15.00
86 ဦးေစာသိန္း + ေဒၚသိန္းႏု မိသားစု $20.00
87 ကိုေဇာ္သန္.လြင္ (8157 4492) $100.00
88 ဦးဝင္းျမင့္သိန္း+ေဒၚနီနီဝင္း သားဟန္နရီသိန္း မိသားစု (9062 6558) $50.00
89 မျဖဴ၀င္းစိုး $15.00
 

ဘဝသံသရာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေက်ာင္းအလွဴရွင္တို႔ ရရွိမည့္ အက်ဳိး (၇) မ်ဳိး
***********************************************************

လူနတ္ဘဝ၊ သေႏၶရ ၊ ျမတ္လွ ေက်ာင္းအလွဴ။

တိုက္တာဗိမာန္၊ ျမင့္စြာစံ၊ ပိုင္ရန္ ေက်ာင္းအလွဴ။

ေၾကာက္ေသြးမရွိ၊ ရဲရင့္ဘိ၊ ျမတ္၏ ေက်ာင္းအလွဴ။

တိရစာၦန္ သရဲေဘး၊ ရန္ေမွာင့္ေဝး၊ ၿငိမ္းေအး ေက်ာင္းအလွဴ။

အိပ္မက္လွလွ၊ ျမင္မက္ရ၊ ေကာင္းလွ ေက်ာင္းအလွဴ။

သူငယ္မျပန္၊ သတိမွန္၊ ရရန္ ေက်ာင္းအလွဴ။

ျမတ္ရဟႏာၱ၊ နိဗၺာန္သာ၊ စံရာ ေက်ာင္းအလွဴ။

 

ဓမ္မဆုံးမစာများ

မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအာင် စိတ်ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန့်တော်မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ဗုဒ္ဓဘာသာခြေခံ

*အမည်- (သိဒ္ဓတ္ထ) ဂေါတမ

*ခမည်းတော် – သုဒ္ဓေါဒန ဂေါတမ မင်းကြီး

*မယ်တော် – မိဖုရား မဟာ မာယာ (မွေးဖွားပြီး ခုနှစ်ရက်အကြာတွင်သေဆုံးသည်)

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Thitsarparami App

သစ္စာပါရမီ Andorid App အသစ်အား Play Store အကောင့်မရှိသူများ ဒေါင်းလိုပါက အောက်ပါပုံအားနှိပ်ပါ