မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူသော ဓမ္မစကြာ တရားတော်များ

၁။ ဓမ္မစကြာ ၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်၊ မဟာသမယသုတ်

၂။ ဓမ္မစကြာတရားတော် (မြန်မာပြန် -၁)

၃။ ဓမ္မစကြာတရားတော် (မြန်မာပြန် -၂)

၄။ ဓမ္မစကြာတရားတော် (မြန်မာပြန် -၃)

၅။ ဓမ္မစကြာတရားတော် (မြန်မာပြန် -၄)

မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ဘုရားကြီး အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဓမ္မစကြာ တရားတော်များ

၁။ ဓမ္မစကြာနိဒါန်း

၃။ ဓမ္မစကြာ ပါဠိတော်

၃။ ဓမ္မစကြာ အကျင့်သုံးပါး

၄။ ဓမ္မစကြာ သမ္မဒိဌိနှင့် ဒုက္ခသစ္စာ

၅။ ဓမ္မစကြာ သမုဒယသစ္စာ

၆။ ဓမ္မစကြာ နိရောဓသစ္စာ

၇။ ဓမ္မစကြာ နိဗ္ဗာန်အေးမြရည်မှန်းဆ

၈။ ဓမ္မစကြာ မဂ္ဂသစ္စာ

၉။ ဓမ္မစကြာ ဝီရိယခန်း

၁၀။ ဓမ္မစကြာ ဉာဏ်တော်ခန်း

၁၁။ ဓမ္မစကြာ တရားတော်နိဂုံး

 

 

သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဉာဏိဿရ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဓမ္မစကြာ တရားတော်များ

၁။ ဓမ္မစကြာ၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်

 

သစ္စာပါရမီ ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဇယျတိဿ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဓမ္မစကြာ တရားတော်များ

၁။ ဓမ္မစကြာ မြန်မာပြန် (၃၀.၈.၂၀၀၇)

 

သထုံဆရာတော် ဦးကုဏ္ဍလ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဓမ္မစကြာ တရားတော်များ

၁။ ဓမ္မစကြာ ဒေသနာတော်

 

သမင်ခြံဆရာတော် ဦးပဝရ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဓမ္မစကြာ တရားတော်များ

၁။ ဓမ္မစကြာမင်္ဂလာ တရားတော်

 

ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ ဒေါက်တာ အရှင်ကုမာရာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဓမ္မစကြာ တရားတော်များ

၁။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် အပိုင်း(၁) ၄-၁၂-၂၀၁၀

၂။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် အပိုင်း(၂) ၅-၁၂-၂၀၁၀

 

ဓမ္မပါရဂူအရှင်ဇောတိက(ညောင်တုန်း)ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဓမ္မစကြာ တရားတော်များ

၁။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၁

၂။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၂

၃။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၃

၄။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၄

၅။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၅

၆။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၆

၇။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၇

၈။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၈

၉။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၉

၁၀။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၁၀

၁၁။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၁၁

၁၂။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၁၂

၁၃။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၁၃

၁၄။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၁၄

၁၅။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၁၅

၁၆။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၁၆

၁၇။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၁၇

၁၈။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၁၈

၁၉။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၁၉

၂၀။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၂၀

၂၁။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၂၁

၂၂။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၂၂

၂၃။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၂၃

၂၄။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၂၄

၂၅။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၂၅

၂၆။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၂၆

၂၇။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၂၇

၂၈။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၂၈

၂၉။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၂၉

၃၀။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၃၀

၃၁။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၃၁

၃၂။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၃၂

၃၃။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၃၃

၃၄။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၃၄

၃၅။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၃၅

၃၆။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၃၆

၃၇။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၃၇

၃၈။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၃၈

၃၉။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၃၉

၄၀။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၄၀

၄၁။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၄၁

၄၂။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၄၂

၄၃။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၄၃

၄၄။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၄၄

၄၅။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၄၅

၄၆။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၄၆

၄၇။ ဓမ္မစကြာ တရားတော် (၂၀၀၉ ခုနှစ်) – ၄၇

အရှင်စန္ဒသီရိ (အောင်စကြာဆရာတော်) ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဓမ္မစကြာ တရားတော်များ

၂။ ဓမ္မစကြာတရားတော်

ဓမ္မစကြာတရားတော်

ဓမ္မဆုံးမစာများ

မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအာင် စိတ်ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန့်တော်မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ဗုဒ္ဓဘာသာခြေခံ

*အမည်- (သိဒ္ဓတ္ထ) ဂေါတမ

*ခမည်းတော် – သုဒ္ဓေါဒန ဂေါတမ မင်းကြီး

*မယ်တော် – မိဖုရား မဟာ မာယာ (မွေးဖွားပြီး ခုနှစ်ရက်အကြာတွင်သေဆုံးသည်)

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Thitsarparami App

သစ္စာပါရမီ Andorid App အသစ်အား Play Store အကောင့်မရှိသူများ ဒေါင်းလိုပါက အောက်ပါပုံအားနှိပ်ပါ