အမရပူရမြို့ ၊ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက် ၊ ဂဏဝါစက – စာချဆရာတော်
အရှင်ဝိဿုတ သင်ကြားပို့ချတော်မူသော အလင်္ကာ – ဆန်း ပို့ချချက်များ နှင့် တရားတော်များ

ဆန်းပို့ချချက် ဇယားများ စာအုပ် Click Here

၁။ အလင်္ကာ နိဒါန်း (၁)

၂။ အလင်္ကာ နိဒါန်း (၂)

၃။ အလင်္ကာ နိဒါန်း (၃)

၄။ အလင်္ကာ ပ (၁)

၅။ အလင်္ကာ ပ (၂)

၆။ အလင်္ကာ ပ (၃)

၇။ အလင်္ကာ ပ (၄)

၈။ အလင်္ကာ ပ (၅)

၉။ အလင်္ကာ ပ (၆)

၁၀။ အလင်္ကာ ပ (၇)

၁၁။ အလင်္ကာ ပ (၈)

၁၂။ အလင်္ကာ ပ (၉)

၁၃။ အလင်္ကာ ပ (၁၀)

၁၄။ အလင်္ကာ ဒု (၁)

၁၅။ အလင်္ကာ ဒု (၂)

၁၆။ အလင်္ကာ ဒု (၃)

၁၇။ အလင်္ကာ ဒု (၄)

၁၈။ အလင်္ကာ ဒု (၅)

၁၉။ အလင်္ကာ ဒု (၆)

၂၀။ အလင်္ကာ တ (၁)

၂၁။ အလင်္ကာ တ (၂)

၂၂။ အလင်္ကာ တ (၃)

၂၃။ အလင်္ကာ တ (၄)

၂၄။ အလင်္ကာ တ (၅)

၂၅။ အလင်္ကာ တ (၆)

၂၆။ အလင်္ကာ တ (၇)

၂၇။ အလင်္ကာ တ (၈)

၂၈။ အလင်္ကာ ပဉ္စမ (၁)

၂၉။ အလင်္ကာ ပဉ္စမ (၂)

၃၀။ အလင်္ကာ ပဉ္စမ (၃)

၃၁။ အလင်္ကာ ပဉ္စမ (၄)

၃၂။ အလင်္ကာ ပဉ္စမ (၅)

၃၃။ အလင်္ကာ ပဉ္စမ (၆)

၃၄။ အလင်္ကာ ပဉ္စမ (၇)

၃၅။ အလင်္ကာ ပဉ္စမ (၈)

၃၆။ အလင်္ကာ ပဉ္စမ (၉)

၃၇။ အလင်္ကာ ပဉ္စမ (၁၀)

၃၈။ အလင်္ကာ ပဉ္စမ (၁၁)

၃၉။ ဆန်း (၁)

၄၀။ ဆန်း (၂)

၄၁။ ဆန်း (၃)

၄၂။ ဆန်း (၄)

၄၃။ ဆန်း ဒု (၁)

၄၄။ ဆန်း ဒု (၂)

၄၅။ ဆန်း ဒု (၃)

၄၆။ ဆန်း ဒု (၄)

၄၇။ ဆန်း ဒု (၅)

၄၈။ ဆန်း ဒု (၆)

၄၉။ ဆန်း ဒု (၇)

၅၀။ ဆန်း ဒု (၈)

၅၁။ ဆန်း ဒု (၉)

၅၂။ ဆန်း တ (၁)

၅၃။ ဆန်း တ (၂)

၅၄။ ဆန်း တ (၃)

၅၅။ ဆန်း တ (၄)

၅၆။ ဆန်း တ (၅)

၅၇။ ဆန်း စ (၁)

၅၈။ ဆန်း စ (၂)

၅၉။ ဆန်း ပဉ္စ (၁)

၆၀။ ဆန်း ပဉ္စ (၂)

၆၁။ ဆန်း ပဉ္စ (၃)

၆၂။ ဆန်း ပဉ္စ (၄)

၆၃။ ဆန်း ဆဌမ (၁)

၆၄။ ဆန်း ဆဌမ (၂)

 

 

၁။ မေတ္တာသုတ် တရားတော် (၁)

၂။ မေတ္တာသုတ် တရားတော် (၂)

၃။ ဒီဃာဝုမင်းဇာတ် တရားတော် (၁)

၄။ ဒီဃာဝုမင်းဇာတ် တရားတော် (၂)

၅။ ကျေးမင်းဇာတ် တရားတော် (၁)

၆။ ကျေးမင်းဇာတ် တရားတော် (၂)

၇။ စူဠဝေဒလ္လသုတ် တရားတော် (၁)

၈။ စူဠဝေဒလ္လသုတ် တရားတော် (၂)

၉။ အလိုကြီး အရနည်း တရားတော် (၁)

၁၀။ အလိုကြီး အရနည်း တရားတော် (၂)

၁၁။ အာဒိတ္တဇာတ် တရားတော်

၁၂။ ဝိသယှဇာတ် တရားတော်

 

ဓမ္မဆုံးမစာများ

မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအာင် စိတ်ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန့်တော်မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ဗုဒ္ဓဘာသာခြေခံ

*အမည်- (သိဒ္ဓတ္ထ) ဂေါတမ

*ခမည်းတော် – သုဒ္ဓေါဒန ဂေါတမ မင်းကြီး

*မယ်တော် – မိဖုရား မဟာ မာယာ (မွေးဖွားပြီး ခုနှစ်ရက်အကြာတွင်သေဆုံးသည်)

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Thitsarparami App

သစ္စာပါရမီ Andorid App အသစ်အား Play Store အကောင့်မရှိသူများ ဒေါင်းလိုပါက အောက်ပါပုံအားနှိပ်ပါ