ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေထရုပၸတၱိအက်ဥ္း

 

 • ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အေလာင္းလ်ာကို ဗဒုံမင္းတရားၾကီး၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ရြာေန ဦးေအာင္ထြန္း၊ ေဒၚေရႊအိတ္တုိ႔မွ ၁၂၆၁ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔လည္ ၂နာရီ ၃၀မိနစ္တြင္ မီးရွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူပါသည္။ ငယ္မည္မွာ ေမာင္လွေဘာ္ျဖစ္ၿပီး ေမြးခ်င္း ၈ ဦးရွိပါသည္။

 • ၁၂၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ရြာ ေဂြးပင္ေတာရ ဆရာေတာ္ ဦးဇာဂရ ထံတြင္ ရွင္၀ိမလအမည္ျဖင့္ ရွင္သာမေဏျပဳပါသည္။

 • ၁၂၇၂-ခုႏွစ္တြင္ ကိုရင္ ၀ိမလ၏ သကၤန္းကို ၾကဳိးတန္း၌ လွန္းထာစဥ္ ပ်ားမ်ားအုံဖြဲ႔၍ နိမိတ္ထူးျပခဲ့ပါသည္။

 

 • ၁၂၈၇ ခုႏွစ္တြင္ အမရပူရၿမိဳ႕ရွိ မဂၤလာေက်ာင္းတုိက္၊ တုိက္အုပ္ ဆရာေတာ္ ဦးသုဇာတ ထံတြင္ ပရိယတၱိစာေပကို သင္ယူခဲ့ပါသည္။

 

 • မဂၤလာတုိက္အနီးရွိ ဇရပ္ႀကီးတြင္ အဘိဓမၼာပါရဂူ ပထမေက်ာ္ ဆရာႀကီး ဦးအုန္းထံတြင္ အဘိဓမၼာည၀ါ စာေပမ်ားကို ဆက္လက္သင္ယူခဲ့ၿပီး သာမေဏဘ၀ကပင္ အဘိဓမၼာက်မ္းဂန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ တတ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။

 

 • ၁၂၈၁- ခုႏွစ္တြင္ မဂၤလာေက်ာင္းတုိက္၊ တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္ ဦးသုဇာတကုိ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာျပဳ၍ ရဟန္းအျဖစ္ကို ခံယူေတာ္မူပါသည္။

 

 • ရဟန္းအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ သိမ္မွထြက္၍ မဂၤလာေက်ာင္းတုိက္အတြင္းရွိ မိမိေနထုိင္ရာ မကုဋေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္ၿပီး ေခၽြးစုိေနသည့္ သကၤန္းကို တန္းေပၚ၌ လွန္းထားစဥ္ ပ်ားမ်ားအုံဖြဲ႔ကာ ဒုတိယ အႀကိမ္ စြဲျပန္ၿပီး နိမိတ္ထူးျပခဲ့ပါသည္။

 

 • စာေပသင္ၾကားမႈကို အားရ တင္းတိမ္ျခင္းမရွိဘဲ က်မ္းတတ္ အေက်ာ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ (၁) ေခမာသီ၀ံဆရာေတာ္၊ (၂) ဘုရားႀကီးတုိက္ ဆရာေတာ္ ဦခႏၲီ (၃) ေရႊေရးေဆာင္တုိက္ ဆရာေတာ္ အရွင္ အာဒိစၥရံသီတုိ႔ထံ၌ ပရိယတၱိစာေပကို ဆက္လက္ သင္ယူခဲ့ပါသည္။

 

 • ၁၂၈၂ ခုႏွစ္တြင္ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕မွ သီလရွင္ ေဒၚ၀ိစာရီက ရဟန္းအစ္မျပဳ၍ ဒုတိယအႀကိမ္ သိမ္ထပ္ေတာ္မူပါသည္။

 

 • ဦး၀ိမလသည္ မဂၤလာတုိက္အတြင္းရွိ အလယ္ ပိဋကတ္တုိက္ ေက်ာင္းအသစ္ႀကီးတြင္ သီတင္းသုံးၿပီး ျမန္မာျပည္ တစ္ခြင္မွ စာသင္သားမ်ားစြာတုိ႔အား အႏွစ္ ၃၀ တုိင္ေအာင္ အဘိဓမၼာဆုိင္ရာ `မာတိကာ ဓါတုကထာ ယမုိက္ပ႒ာန္း´ အစရွိသည့္ က်မ္းႀကီးမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္  သုံးေခါက္ပုိ႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ တရားမ်ားကိုလည္း ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

 • ၁၂၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီး ဦးအုန္း ကြယ္လြန္သြားသျဖင့္ အၿပီး မသတ္ခဲ့ေသာ `အဘိဓမၼာည၀ါတံခြန္´ က်မ္းႀကီးကို ဆက္လက္ျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ `ယမကမဥၥရီက်မ္းႏွင့္ ပုထုဇၨနအလင္းျပက်မ္း´ တုိ႔ကို ျပဳစုခဲ့ပါသည္။

 

 • ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး ဆရာေတာ္၏ ဆုံးမဩ၀ါဒ ေပးမႈကို ခံယူကာ မိမိရဟန္းကိစၥၿပီးေရးကို အနည္းငယ္သာ က်ိန္းစက္၍ သန္းေခါင္ခ်ိန္မွစၿပီး သဒၶါႏွင့္ ၀ီရိယကို စြဲကုိင္လ်က္ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းကို ပြားမ်ား အားထုတ္ေတာ္မူပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ အခ်ိန္ကို ေလးစား တိက်စြာ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။

 

 • ၁၂၉၂ ခုႏွစ္တြင္ လယ္တီစာခ် ဓမၼကထိက ဦးပဒုမ မက်န္းမာ၍ ၎ကိုယ္စား ေညာင္းေလးပင္ျမဳိ႕၊ ျပည္လုံးခ်မ္းသာ ဗုဒၶပူဇနိယ သဘင္၌ အဘိဓမၼာတရားမ်ားကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ၉ ႏွစ္တုိင္တုိင္ ဆက္လက္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

 

 • ၁၂၉၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ၁၃၀၃ ခုႏွစ္အထိ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ တရားဓမၼမ်ားကို ပုိ႔ခ်ၿပီး ၀ါဆုိခါနီးမွ အမရပူရျမဳိ႕သုိ႔ ျပန္ၾကြေလ့ရွိပါသည္။

 

 • စစ္ကာလအတြင္း၌ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ ေဘာ္ဘတန္းရြာတြင္ သီတင္းသုံးၿပီး ဝိပႆနာတရားကိုသာ အားထုတ္ေနခဲ့ပါသည္။

 

 • စစ္ႀကီးၿပီးေသာ္ အမရပူရျမဳိ႕၌ ၀ါတြင္း ကာလပတ္လုံး သီတင္းသုံးၿပီး ပရိယတ္စာေပပုိ႔ခ်မႈကို ၁၃၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ မျပဳေတာ့ဘဲ တရားေဟာမႈကိုသာ ျပဳခဲ့ပါသည္။

 

 • ၁၃၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးျမဳိ႕တြင္ တရားဓမၼမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ႂကြ၍ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

 

 • ၁၃၂၄ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆုိလဆန္း ၅ ရက္ေန႔တြင္ `အဂၢမဟာပ႑တ´ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ကို နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ သာသနာေရးဌာနမွ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပါသည္။

 

 • ၁၃၂၄ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္တြင္ (ခရစ္ ၁၉၆၂-ခု ေအာက္တိုဘာ လ ၁၇-ရက္) ဗုဒၶဟူးေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁) နာရီ၊ မိနစ္(၂၀)အခ်ိန္တြက္ ခႏၶာဝန္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါသည္။

 

 • ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေနာက္ဆံုး မိန္႔ဟဩဝါဒေတာ္ (ေန႔ ၁-နာရီ၊ ၁၅ -မိနစ္)

 

 • “ခႏၶာရွိတဲ့သူတိုင္း ခံစားရမည့္ ေဝဒနာေတြကို ေက်ာ္လြန္ေအာင္ (ေဝဒနာျဖစ္ပ်က္တို႔ရဲ႕ အဆံုးကို ေတြ႔ေအာင္) ရႈၾက၊ မေမ့မေလ်ာ့ေနရစ္ၾက…”။

 

 • ၁၃၂၄ ခု၊ ျပာသုိလျပည့္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို မီးသၿဂႋဟ္ရာ – ရုပ္ကလာပ္ေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္ (၁၅)ခ်က္မွာ –

 

 • ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ ေဆးသြင္းရာတြင္ ေသြးစိမ္းမ်ား အထက္သို႔ (၄)လက္မခန္႔ ေထာင္၍ ပန္းထြက္ျခင္း၊ ထို႔ေနာက္ ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို (၇)ရက္တိုင္တိုင္ ေန႔စဥ္ ေဆးထိုးတိုင္း ေသြးစိမ္းမ်ားထြက္ျခင္း။

 

 • ရုပ္ကလာပ္ေတာ္မွာ ေဆးသြင္းစက ညိဳမည္းသြားေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းအသားေတာ္မွာ သက္ေတာ္ရွိစဥ္ကကဲ့သို႔ ဝင္းထိန္ ေတာက္ပလာျခင္း။

 

 • ရုပ္ကလာပ္ေတာ္၏ အသားေတာ္မ်ားမွာ သက္ေတာ္ရွိစဥ္ကကဲ့သို႔ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း၍ ေနျခင္း။

 

 • သက္ေတာ္ရွိစဥ္က ခ်ခဲ့ေသာ ဆံေတာ္မ်ား ဓာတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ လံုးသြားျခင္း။

 

 • ရုပ္ကလာပ္ေတာ္မွ ေျခသည္း၊ လက္သည္းမ်ား ရွည္ထြက္လာျခင္း။

 

 • ရုပ္ကလာပ္ေတာ္မွ ဆံေတာ္မ်ား ရွည္ထြက္ျခင္း။

 

 • ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို ဗဟို စံေက်ာင္း မ႑ပ္မွ ဦးေက်ာ္သိန္း၊ ေဒၚတင္လွတို႔၏ မ႑ပ္သို႔ ပင့္ေဆာင္လာစဥ္ မ်ားလွစြာေသာ လူအုပ္ႀကီးအေပၚမွ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ပ်ားေကာင္မ်ားသည္ ဤရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို ပူေဇာ္ဖူးေျမာ္လ်က္ ပင့္ေဆာင္လာေသာ လမ္းစဥ္အတိုင္း ပ်ံသန္းလိုက္လာၿပီး ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ထားရွိသည့္ မ႑ပ္မုခ္ထိပ္တြင္ ဝင္ေရာက္စြဲအံုၾကျခင္း။

 

 • ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို မီးသၿဂႋဟ္ရာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မီးမစြဲဘဲ က်ိန္းစက္ဘိသကဲ့သို႔ စင္းစင္းပင္ တည္ရွိျခင္း။

 

 • ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို မီးသၿဂႋဟ္ရာ မီးစြဲေလာင္ေသာ္လည္း ရုန္းျခင္း၊ ေကြးျခင္း၊ မရွိဘဲ ပကတိ က်ိန္းစက္သကဲ့သုိ႔ တည္ရွိျခင္း။

 

 • မီးသၿဂႋဟ္စဥ္ ရုပ္ကလာပ္ေတာ္မွ မေကာင္းေသာ အနံ႔မ်ား မထြက္ျခင္း။

 

 • မီးသၿဂႋဟ္စဥ္က ေကာက္ယူထားေသာ အရိုးေတာ္မ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း ဓာတ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္လာျခင္း။

 

 • မီးသၿဂႋဟ္ၿပီးေနာက္ အုတ္ပလႅင္မွ အရိုးေတာ္တစ္ပိုင္း ဓာတ္ေတာ္တစ္ပိုင္း ရရွိျခင္း။

 

 • မီးသၿဂႋဟ္ၿပီးေနာက္ အုတ္ပလႅင္ဖ်က္ၿပီးမွ အေရာင္စံု အရြယ္စံု ဓာတ္ေတာ္မ်ား ရရွိျခင္း။

 

 • မီးသၿဂႋဟ္ၿပီးေနာက္ သက္ေတာ္ရွိစဥ္သကဲ့သို႔ အၾကည္ဓာတ္ မပ်က္ မီးမခဘဲ မ်က္လံုးေတာ္ က်န္ရွိျခင္း။

 

 • မီးသၿဂႋဟ္ၿပီးေနာက္ ခ်ိတ္ဆက္ျဖစ္ေသာ လက္ဆစ္ရိုးေတာ္မ်ား ရရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဓမၼ ဆံုးမစာမ်ား

မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္၊ ျဖဴအာင္ စိတ္ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန္႔ေတာ္မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဗုဒၶဘာသာေျခခံ

*အမည္- (သိဒၶတၳ) ေဂါတမ

*ခမည္းေတာ္ – သုေဒၶါဒန ေဂါတမ မင္းၾကီး

*မယ္ေတာ္ – မိဖုရား မဟာ မာယာ (ေမြးဖြားျပီး ခုႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ေသဆံုးသည္)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Thitsarparami App

သစၥာပါရမီ Andorid App အသစ္အား Play Store အေကာင့္မရွိသူမ်ား ေဒါင္းလိုပါက ေအာက္ပါပံုအားႏွိပ္ပါ