ေန႔တြက္

ကုသိုလ္, ဥစၥာ က်န္းခံ့သာ၍ ပညာ, တန္ခိုး

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမွ  အက်ိဳး မထြက္

ထိုေန႕တြက္ သက္သက္၀မ္းနည္းဖြယ္ ။

====================================

သူတို႕ေကာင္းမ

ဘုန္းေတာ္ၾကီးနဲ႕ သူၾကီးတစ္ျဖာ

(ႏိုင္ငံေတာ္လူႀကီးႏွင့္ ဘုန္းႀကီးတစ္ျဖာ)

ရပ္ရြာလူၾကီး သံုးနည္းမွတ္ပါ

သူတို႕ေကာင္းမွ ေကာင္းၾကျမိဳ႕ရြာ

သူမေကာင္း ပ်က္ေၾကာင္းျမိဳ႕တိုင္္းရြာ။

====================================

ဖြားဖက္ေတာ္  ခုနွစ္ေယာက္

ယေသာ္ခင္ေလး ညီေထြးအာနန္၊

ကာဠဳဒါယိ ေဗာဓိရုကၡံ ။

က႑ကျမင္း ကြ်န္ရင္းေမာင္းဇံ ၊

ရႊအိုးစြက္ ဖြားဖက္ခုႏွစ္တန္ ။

====================================

လူျဖစ္ရႈံး

လံု႕လဥာဏ္ကင္း အပ်င္းစိုက္ထူ

ပညာသင္ေရး အေလးမမူ

ယွဥ္လာေအာက္က် ေနာက္မွစိတ္ပူ

လူ႕ဘ၀ အရမေတာ္သူ။

ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ

ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာပါ

တစ္ေန႕၊ တစ္ရက္၊ ကိုယ့္အတြက္

မပ်က္ၾကိဳးစားပါ။

====================================

ထက္ေအာင္ၾကိဳးစား

ပည္ရြာမက္၍ မထြက္မရွာလွ်င္ ဥစၥာညႊန္႕ တုံးမည္။

ဆြမိ်ဳးမက္၍ ရက္စက္မခြာလွ်င္ ပညာညႊန္႕ တံုးမည္။

ေရႊေငြမက္၍ အသက္ကိုမညွာလွ်င္ ခႏၶာကိုျပံဳးမည္။

====================================

ေက်ာင္း၏ေက်းဇူး စြမ္းရည္ထူး

ေက်ာင္း၏ေက်းဇူး၊ စြမ္းရည္ထူး၊ ခ်ီးက်ဴးထိုက္ေပစြ။

သဒၶါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂါ၊ ျမတ္ပညာ၊ ငါးျဖာတိုးပြားရ။

ေက်ာင္းေဆာက္ေပးမူ၊ ခြန္အားလွဴ၊

လွဴသူမွာလဲ၊ ခြန္အားရ။

က်ာင္းေဆာက္ေပးမူ၊ အဆင္းလွဴ၊

လွဴသူမွာလဲ၊ အဆင္းလွ။

က်ာင္းေဆာက္ေပးမူ၊ ခ်မ္းသာလွဴ၊

လွဴသူမွာလဲ၊ ခ်မ္းသာရ။

က်ာင္းေဆာက္ေပးမူ၊ မ်က္စိလွဴ၊

လွဴသူမွာလဲ၊ အလင္းရ။

က်ာင္းေဆာက္ေပးမူ၊ ေနရာလွဴ၊

လွဴသူမွာလဲ၊ ေနရာရ။

က်ာင္းေဆာက္ေပးမူ၊ အားလံုးလွဴ၊

လွဴသူမွာလဲ၊ အားလံုးရ

====================================

ဘ၀ဆည္းဆာ မုိးခ်ဳပ္၍လာ

(၁)   အမ်ားမုန္းစရာပ ခါးကုန္းလုိ႔ဆံေကျဖဴ

(၂)   အသက္ႀကီးျပန္ေတာ့ ၊ ပ်က္စီးကုိယ္ခႏၶာက

အုိဒဏ္နာ ရန္ရွာ ခ်က္ကယ္ေၾကာင့္

ေခြယုိင္ကာ ေနထုိင္ခက္လွတယ္ ေႏွာင့္ယွက္ေဘးထူ

(၃)   မၾကားပါ နားမွာ  ေလးတဲ့အျပင္

အားမပါ သြာလာေႏွးပါဘိ

၀ါးေတာင္ေ၀ွး ေဖးတြယ္ကူ

ေရွးငယ္မူႏွင့္ လြန္ကြာေ၀း။

(၄)   အ႐ုိးပေဒသာ အဘုိးေ၀ဒနာက

ေလအလာေၾကြကာ သက္ရွာမယ့္

ေႏြအခါ ေရႊ၀ါ႐ြက္လုိပ

ေျမအလႊာ ေခြကာ စက္ေတာ့မယ္ထင့္

ေခ်င္းတဟက္ဟက္ကယ္ႏွင့္

(အုိကြယ္)….ေစာင္းလ်က္  မွိတ္ေမွး။

(လွသိန္း၀င္း-ကနီ)

====================================

လဘက္တ႐ုိး

အဂၢပရမတ္ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္အား၊

စြန္႔လြတ္သဒၶါ လွဴရပါေသာ္

ဝမ္းသာေသာမနႆ္ ျဖစ္တံုလတ္၍

ဥကၠဌ္ဖလ က်ဴးထူးရ၏

အပၸ၀တၳဳ မရွဳဘုိ႔ရာ နည္းမွ်သာတည္း။

တစ္ယာကြမ္းေဆး၊ ေရေအးတစ္ခြက္

ဆီတစ္စက္ႏွင့္၊လဘက္တစ္႐ုိး၊

ႀကံတစ္တစ္ခ်ိဳးမွ်၊ဒါနဟူသည္

အလွဴေကာင္းမႈ ရရာျပဳေလာ့။

====================================

မီးေလာင္တုိက္ထဲ တစူးစြဲလဲ ညဥ္းဆဲရၿမိဳက္

မီးျပင္တုိက္၍ ဆုိက္ဆုိက္သၿဂိဳဟ္ ငါ၏ကုိယ္သည္

အုိ…….အိုိ……အနိစၥ သခၤါရဟု ေၾကမြပ်က္စဲ

မီးေသြးႏွင့္ျပာ မ်ားစြာသေဘာ အေရာေရာကုိ

ေတြးေတာသမႈ ဆင္ျခင္႐ႈေသာ္ တခုမၿမဲ သံသာ၀ဲ၌

တည္ၿမဲမုခ် စုိးမရသည္ အနတၱဟူသည့္ ခႏၶာကုိယ္။

====================================

ေရႊေငြဆုိတာ ကုိယ္ပိုင္ဥစၥာမဟုတ္

င့ါေရႊ၊ငါ့ေျမ၊ငါ့ေၾကးေငြဟု စိတ္စက္ၾကည္သာ ဆုိျပန္ပါလည္း

ၾကမၼာေဆာ္လုိက္ ေကာင္းေတာ္ခုိင္၌ ဧည့္ဆုိက္မွ်သာ တည္းခုိပါရွင့္။

ငါးျဖာရန္သူ ယူလည္းတုိ႔ပါ ေသမင္းခြါလည္း သင့္ရာအေလွ်ာက္

တုိ႔ေရာက္သည္ပင္ တုိ႔အရွင္လွ်င္ ျဖစ္ခ်င္လြန္းလွ လြန္မင္းစြဟု ေဒါသခ်ီခ်ယ္

ေရႊေငြရယ္သည္  ဉာဏ္က်ယ္သူတုိ႔ မွတ္တမ္းတည္း။

====================================

ဒါနကထာ ေဒသနာ

ခ်မ္းသာအေပါင္း ၊ ရေၾကာင္းမွန္စြာ၊

စည္းစိမ္ေဘာဂ ၊ ျမစ္မတည္ရာ၊

ေအာက္တန္းမက် ၊ ကယ္မသူမွာ၊

မတ္ဒါန စိတ္ခ်ကိုးကြယ္ရာ။

====================================

သီလကထာ ေဒသနာ

သီလရနံ႕ ၊ ေမႊးပ်ံ႕ၾကိဳင္စြာ၊

သီလဆင္သိုင္း ၊ ရႈတိုင္းလွပါ၊

သီလေစာင့္ၿငား ၊ မလားပါယ္ရြာ၊

ၿမတ္သီလ စိတ္ခ်ကိုးကြယ္ရာ။

====================================

သဂၤဟ၀တၳဳေလးပါး

ေပးကမ္းရက္ေရာ၊ အေျပာခ်ိဳသာ၊

သူ႕ကိ်ဳးေဆာင္ရြက္မပ်က္ေစရာ၊

တန္းတူကိုယ္ႏွင့္၊ အသင့္ထားပါ၊

စည္းလံုးမႈ ေလးခုသဂၤဟာ။

ဂဂၤါသဲမက၊ ပြင့္ကုန္ၾက၊ ဗုဒၶရွင္တိုင္းလြဲ။

တစ္ခါတစ္ရံ၊ ေတြ႕ရျပန္၊ ဧကန္မတည့္လြဲ။

အိုနာေသမိ်ဳး၊ ဒုကၡျဖဳိး၊ မိုးလိုတသဲသဲ။

ပညာရွိထံ၊ နည္းမခံ၊ ၾကိတ္အံတခဲခဲ။

အသင့္အမွန္၊ မက်င့္ၾကံ၊ က်င့္ျပန္အလြဲလြဲ။

ယထာဘူတ၊ ေနရာက၊ က်မွမက်ဘဲ။

====================================

ဥပုသ္ေစာင့္သြား တရားနာေခၚ

မလုိက္ႏႈိင္ေသး ျဖည္းျဖည္းေပါ့ေနာ္

ေျမးထိန္း ျမစ္ထိန္း ေအးကိန္းမေပၚ

အဲဒါလည္း ငါ့ဘဲ ငါ့ဘဲေနာ္။

သတိပ႒ာနတရား ပြားမ်ားရန္ေခၚ

မလုိက္ႏႈိင္ေသး ျဖည္းျဖည္းေပါ့ေနာ္

သားနဲ႔သမီး ပစၥည္းနဲ႔ေပ်ာ္

အဲဒါလည္း ငါ့ဘဲ ငါ့ဘဲေနာ္။

တုိ႔ေယာဂီမ်ား တရားကုိရွာ

လူးကားရိပ္သာ စိတ္ကားအိမ္မွာ

တုိ႔ေယာဂီမ်ား တရားကင္းကြာ

ထမံုကင္း ဟံုကင္းေယာဂီညာ

 

အာသီဝိေသာပမသုတ္

ဝိပႆနာ ဘာဝနာ ဆိုတာက အထူးေျပာစရာ မလိုဘူး။

သူက နိဗၺာန္ မဂ္ဖိုလ္ ကိုသာ ရည္စူး ၿပီး အားထုတ္ ရတာပဲ။

လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ ခ်မ္းသာ၊ ျဗဟၼာ ခ်မ္းသာ ရဖို႔ အားထုတ္တာ မဟုတ္ဘူး။

ဝိပႆနာ ရွဳတာ ဟာ နိဗၺာန္မဂ္ဖိုလ္ ရဖို႔ပဲ။

နိဗၺာန္ မဂ္ဖိုလ္ ေတာင္မွ၊ ေနာင္အခါ ကာလမွ ရဖို႔ မဟုတ္ဘူး။

လက္ငင္း ရဖို႔ ရာ အားထုတ္ ရတာ။

ဝိပႆနာ အားထုတ္လို႔ ဝိပႆနာ ဉာဏ္ ျပည့္စံု လို႔ ရွိရင္

ယခု လက္ငင္း တစ္ထိုင္ အတြင္းလဲပဲ ရႏိုင္တယ္။

၇ ရက္ အတြင္း လဲပဲ ရႏိုင္တယ္။

၁၅ ရက္ အတြင္းလဲ ရႏိုင္တယ္။

တစ္လ အတြင္းလဲ ရႏိုင္တယ္။

(အာသီဝိေသာပမသုတ္၊ မဟာစည္)

====================================

ခင္ပြန္းႀကီး ၁၀ ပါး ပူေဇာ္ရျခင္းအက်ိဳး

၁။    ေရာက္ရာအရပ္မွာ အစားအစာမရွားပါးျခင္း

၂။    ေလးစားျမတ္ႏုိးသူေတြေပါမ်ားျခင္း

၃။    ခ်စ္သူ ခင္သူေပါမ်ားျခင္း

၄။    ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးမႏႈိပ္စက္ႏုိင္ျခင္း

၅။    ဘယ္အစည္းအေ၀း၀င္၀င္ တင့္တင့္တယ္တယ္ေနႏုိင္ျခင္း

၆။    ေကာင္းဂုဏ္ေက်ာ္ၾကားျခင္း

၇။    မိတ္ေကာင္းေပါမ်ားျခင္း

၈။    ေမြးျမဴစုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံေအာင္ျမင္ျခင္း

၉။    အခက္ခဲ့မရွိ ကူညီေပါမ်ားျခင္း

၁၀။  သားေကာင္းသမီးေကာင္းနဲ႔ စီးပြားျဖစ္ထြန္း

====================================

ဖ်င္းတဲ့လူ

ဘုရားႏွင့္ေတြ႔ေပမဲ့

အလကားေဟ့ မင္းတုိ႔မွာ

အကၽြတ္ႏွင့္ေ၀းေရာ့ထင့္

လြတ္ေသးေပါင္ ဤသာသာနာ၌

ကမၼ႒ာသတိ ကင္းတာမုိ႔

အရာရာ အသိမလင္းတယ္ကြယ္ ဖ်င္းတဲ့လူပါ။

====================================

ေနျခင္းမၿမဲ ေသျခင္းျမဲ  ငါလည္းေသရမွာပါတကား..။

ပ်ိဳျခင္းမၿမဲ အုိျခင္းၿမဲ ကုိယ္လဲ အုိရမွာတကား။

====================================

မအုိပါလုိ ငါကဆုိလည္း ငါဆုိမရ အုိၾကရ အနတၱခႏၶာကုိယ္

မနာပါလုိ ငါကဆုိလည္း ငါဆုိမရ အုိၾကရ အနတၱခႏၶာကုိယ္

မေသပါလုိ ငါကဆုိလည္း ငါဆုိမရ ေသၾကရ အနတၱခႏၶာကုိယ္

====================================

အငုိနဲ႔ လမ္းမဆံုးေစနဲ႔ အၿပံဳးနဲ႔လမ္းဆံုးေအာင္လုပ္

ပြဲဦးထက္စ ဗလာက ကျပငုိခဲရွာ

ဇာတ္သိမ္းမွာလည္း ဗလာပြဲ ကႏႊဲငုိရရွာ

အဌားနဲ႔ေပ်ာ္ ဌားအေဖၚ ဌားေပ်ာ္ ေပ်ာ္ခဲ့ရွာ

ပြဲဦးငုိလည္း ဇာတ္သိမ္းပြဲ ရႊင္ပြဲျဖစ္ေစရာ။

====================================

ေတမိယဇာတ္ေတာ္လာ

၁။    မေသရည္ေသာက္ ေသရည္ေသာက္ ႏွစ္ေယာက္ရွိၾကတယ္

မေသေသာက္လား ေသေသာက္လား စဥ္းစားရပါတယ္

မေသေသာက္ျဖစ္ေအာင္ သတိေျမွာင္ က်င့္ေဆာင္ႀကိဳးစားကြယ္။

၂။    မေသ၀တ္လား

၃။    မေသေနလား ေသေနလား စဥ္းစားရပါတယ္။

====================================
ပစၥည္းကုန္ျခင္း ၃ မ်ိဳး

စားသမွ်မစင္ ထားသမွ်မေသခင္

ျပဳသမွ် ကုသုိလ္အပင္

ယခုကာလ ဘ၀ေကာင္းပင္

စားလည္းစား ထားလည္းထား

ျပဳလည္းျပဳၾကမွ ေတာ္မည္ထင္။

====================================

ကုိယ့္ခႏၶာမွာ တရားရွာ

ေျမးတအုပ္ရယ္နဲ႔

ေထြး႐ႈပ္ကြာ မတြယ္တာသင့္ပါဘူး

အရြယ္မွာခ်င့္ေတာ့ အသက္ခုႏွစ္ဆယ္

ရွက္ဖြယ္ပါကြယ့္ သတိထား

တကယ္တမ္းသာပင္ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာခြင္၌

ငါမျမင္ရုပ္နာမ္အရွိပါပဲ

အဟုတ္မွန္သိလွ်င္ အေနျမတ္သည္ပဲ

အေသတတ္ျပီ ထက္နန္း၀လာဆီသုိ႔

တက္ကာလွမ္းခ်ီ အေရာက္သြားပါလုိ႔

တစ္ေထာက္နားခါ အၿမိဳက္ဓာတ္သုိ႔ေလ

ဆုိက္ကပ္ေစသား။