(၂၄၃)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၂၄.၅.၂၀၁၅)

(၂၄၂)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၁၆.၅.၂၀၁၅) ႏွင့္ တိုပါးရိုးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်င္း (စင္ကာပူ)တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ညခ်မ္း ဓမၼသဘင္ (၁၅.၆.၂၀၁၅)

ေရႊကၽြန္းကုန္းဆရာေတာ္ အသွ်င္ပညိႏၵာဓိဝံသ ညခ်မ္း တရားပြဲႏွင့္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္းမွ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား (၉.၅.၂၀၁၅)

(၃.၅.၂၀၁၅) တနဂၤေႏြေန႔၊ (၃)ရက္တာ ရာဟုေလာဝါဒသုတၱန္ သင္တန္းတရားေတာ္ (တတိယေန) မွတ္တမ္း ပံုရိပ္လႊာမ်ား

(၂.၅.၂၀၁၅) စေနေန႔၊ (၃)ရက္တာ ရာဟုေလာဝါဒသုတၱန္ သင္တန္းတရားေတာ္ (ဒုတိယေန႔) မွတ္တမ္း ပံုရိပ္လႊာမ်ား

(၁.၅.၂၀၁၅) စေနေန႔၊ (၃)ရက္တာ ရာဟုေလာဝါဒသုတၱန္ သင္တန္းတရားေတာ္ (ပထမေန႔႔) မွတ္တမ္း ပံုရိပ္လႊာမ်ား

(၂.၅.၂၀၁၅)စေနေန႔ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲ ပံုရိပ္လႊာမ်ား အပိုင္း(၂)

(၂.၅.၂၀၁၅)စေနေန႔ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲ ပံုရိပ္လႊာမ်ား အပိုင္း(၁)

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ ရိုးရာအတာသႀကၤန္ပြဲ မွတ္တမ္းပံုရိပ္မ်ား (၁၉.၄.၂၀၁၅) အပိုင္း (၁)

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ ရိုးရာအတာသႀကၤန္ပြဲ မွတ္တမ္းပံုရိပ္မ်ား (၁၉.၄.၂၀၁၅) အပိုင္း(၂)

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ ရိုးရာအတာသႀကၤန္ပြဲ မွတ္တမ္းပံုရိပ္မ်ား (၁၉.၄.၂၀၁၅) အပိုင္း(၃)

(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ ရိုးရာအတာသႀကၤန္ပြဲ မွတ္တမ္းပံုရိပ္မ်ား (၁၉.၄.၂၀၁၅) အပိုင္း(၄)

(၂၅.၅.၂၀၁၄) (၁၉၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရားစခန္းသို႔ လာေရာက္အားထုတ္ၾကေသာ ေယာဂီသူေတာ္စင္မ်ား ၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေဝယ်ာဝစၥလုပ္အားေပး လူငယ္မ်ား၏ မွတ္တမ္းပံုရိပ္မ်ား

(၁၉၀)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္မ်ား(၂၇.၄.၂၀၁၄)

(၆.၄.၂၀၁၄)ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ သစၥာပါရမီေက်ာင္း မိသားစု၏စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအတာသႀကၤန္ႏွင့္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပဲြကို မွတ္တမ္းပံုရိပ္မ်ား

(၂၀၁၅) တရုတ္ႏွစ္ကူး (၃)ရက္တာ အခ်ိန္ျပည့္ မိုးကုတ္ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း ပံုရိပ္မ်ား

(၁၈၃)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရား စခန္းမွတ္တမ္းပံုရိပ္လမ်ား

(၁၇၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း ႏွင့္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ေသြးလွဴဒါန္းမႈ မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၅.၁.၂၀၁၄)

(၁၇၅)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၂၉.၁၂.၂၀၁၃)

(၁၇၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၂၂.၁၂.၂၀၁၃)

(၁၇၂)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၇.၁၂.၂၀၁၃)

(၁၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၁.၁၂.၂၀၁၃)

(၁၆၇)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၂.၁၁.၂၀၁၃)

(၁၆၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၂၇.၁၀.၂၀၁၃)

(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ သစၥာပါရမီ ဘံုကထိန္ အပိုင္း (၁) (၂၀.၁၀.၂၀၁၃)

(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ သစၥာပါရမီ ဘံုကထိန္ အပိုင္း (၂) (၂၀.၁၀.၂၀၁၃)

(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ သစၥာပါရမီ ဘံုကထိန္ အပိုင္း (၃) (၂၀.၁၀.၂၀၁၃)

(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ သစၥာပါရမီ ဘံုကထိန္ အပိုင္း (၄) (၂၀.၁၀.၂၀၁၃)

(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ သစၥာပါရမီ ဘံုကထိန္ အပိုင္း (၅) (၂၀.၁၀.၂၀၁၃)

(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ သစၥာပါရမီ ဘံုကထိန္ အပိုင္း (၆) (၂၀.၁၀.၂၀၁၃)

(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ သစၥာပါရမီ ဘံုကထိန္ ျပင္ဆင္ေရးအပိုင္း (၁) (၁၉.၁၀.၂၀၁၃)

(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ သစၥာပါရမီ ဘံုကထိန္ ျပင္ဆင္ေရးအပိုင္း (၂) (၁၉.၁၀.၂၀၁၃)

(၁၆၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၆.၁၀.၂၀၁၃)

(၁၆၃)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား(၂၉.၉.၂၀၁၃)

(၁၆၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၁၅.၉.၂၀၁၃)

(၁၆၀)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း (၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ေသြးလွဴးဒါန္းျခင္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၈.၉.၂၀၁၃)

(၁၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၁.၉.၂၀၁၃)

(၁၅၈)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၂၅.၈.၂၀၁၃)

(၁၅၇)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၁၈.၈.၂၀၁၃)

(၁၅၅)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား အပိုင္း(၁)၊ (၄.၈.၂၀၁၃)

(၁၅၅)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား အပိုင္း(၂) (၄.၈.၂၀၁၃)

(၁၅၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၂၈.၇.၂၀၁၃)

(၁၅၃)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား (၂၁.၇.၂၀၁၃)

(၂၀၁၃)ခုႏွစ္ တရုပ္ႏွစ္သစ္ကူး ဒုတိယေန႔ မွတ္တမ္းပံုရိပ္လႊာမ်ား