ယေန႔၊ သာသနာႏွစ္ (၂၅၆၁)ခု၊ ျမန္မာႏွစ္ (၁၃၇၉) ႏွစ္၊ ၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ခု၊
၂၀၁၇ အဂၤလိပ္+ျမန္မာ ျပကၡဒိန္

"သဒၶါတရား (အမွန္တရား၌ယံုျကည္မႈ) "

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္
မိေက်ာင္း/ဘီလူးေဘး ထူေျပာလွေသာ
ျမစ္ျပင္ ေတာလယ္ ျဖတ္ကူးရာ၀ယ္
ခရီးအနည္းငယ္ေရာက္ေသာအခါ
ဆက္လက္မသြားရဲသျဖင့္ ရပ္တန္႔ေနစဥ္
ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အားကိုးထိုက္ေသာလူတစ္ဦးေရာက္လာကာ
ငါ့ေနာက္မွလိုက္ခဲ့ၾကဟု ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳလ်က္
ထိုျမစ္/ေတာကို ကူးျဖတ္ရာ၀ယ္
လာတိုင္း လာတိုင္းေသာ မိေကာ်င္း/ဘီလူးတို႔ကို သံလွ်က္နဲ႔ခုတ္ျဖတ္ပိုင္းၿပီး
ဤမွာဖက္ကမ္းမွ ဟိုမွာဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ခ်မ္းသာစြာပို႔ေဆာင္ဘိသကဲ့သို႔
သဒၶါတရားသည္လည္း ကုသိုလ္တရားတို႔၏ ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၍
သံသရာ ဤမွာဖက္ကမး္မွ ဟိုမွာဖက္ကမ္းေရာက္ေအာင္
နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည့္တရားျမတ္ျဖစ္ပါသည္။

သစၥာပါရမီ
ဆရာေတာ္
(၀၁-၀၇-၂၀၁၆)
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ Click Here

ဓမၼ ဆံုးမစာမ်ား

မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္၊ ျဖဴအာင္ စိတ္ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန္႔ေတာ္မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဗုဒၶဘာသာေျခခံ

*အမည္- (သိဒၶတၳ) ေဂါတမ

*ခမည္းေတာ္ – သုေဒၶါဒန ေဂါတမ မင္းၾကီး

*မယ္ေတာ္ – မိဖုရား မဟာ မာယာ (ေမြးဖြားျပီး ခုႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ေသဆံုးသည္)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

GET OUR NEWS & APP