သစၥာပါရမီ Andorid App အသစ္အား Play Store အေကာင့္မရွိသူမ်ား ေဒါင္းလိုပါက ေအာက္ပါပံုအားႏွိပ္ပါ Google Play Store မွ ေဒါင္းလိုပါက ေအာက္ပါပံုအားႏွိပ္ပါ

ဓမၼ ဆံုးမစာမ်ား

မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္၊ ျဖဴအာင္ စိတ္ကိုထား၊
ဘုရားအဆူဆူ၊ မိန္႔ေတာ္မူ၊ အတူတူ ထိုတရား...

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ဗုဒၶဘာသာေျခခံ

*အမည္- (သိဒၶတၳ) ေဂါတမ

*ခမည္းေတာ္ – သုေဒၶါဒန ေဂါတမ မင္းၾကီး

*မယ္ေတာ္ – မိဖုရား မဟာ မာယာ (ေမြးဖြားျပီး ခုႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ေသဆံုးသည္)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Thitsarparami App

သစၥာပါရမီ Andorid App အသစ္အား Play Store အေကာင့္မရွိသူမ်ား ေဒါင္းလိုပါက ေအာက္ပါပံုအားႏွိပ္ပါ